Mérieux NutriSciences performs the following facial care efficacy tests:

 • Skin moisturizing
 • Barrier effect using Trans Epidermal Water Loss
 • Skin elasticity
 • Antiaging
 • Lifting effect
 • Firming effect
 • Roughness
 • Lightening effect
 • Mattyfing
 • No oily
 • Non comedogenic
 • Anti dark circles and eyebags
 • Lip volume
 • Soothing
 • Whitening effect
 • Anti-blemishes
 • Effect on skin spots
 • Effect on redness

Find out more about the safety of facial care products (link to Safety).

Find out more about the equipment (link)

24 de Gener de 2020
Noticies
  FSSC va publicar un document d'interpretació de la norma ISO 22000:2018 en col·laboració amb KTBA i Précon
14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...