Mérieux NutriSciences treballa amb socis qualificats per donar suport als nostres clients en el registre de biocides de conformitat amb el Reglament (UE) nº528/2012 i els productes químics de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1907/2006 (REACH).

El servei d’assessorament inclou:

  • Assessorament sobre requisits legals
  • Anàlisi de mancances i estratègies de registre
  • Revisió de dades
  • Informes d’experts i preparació de documentació
  • Comunicació amb les autoritats competents
  • Avaluacions de riscos humans i ambientals
  • Assessorament d’exposició

25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...