Mérieux NutriSciences treballa amb socis qualificats per donar suport als nostres clients en el registre de biocides de conformitat amb el Reglament (UE) nº528/2012 i els productes químics de conformitat amb el Reglament (CE) nº 1907/2006 (REACH).

El servei d’assessorament inclou:

  • Assessorament sobre requisits legals
  • Anàlisi de mancances i estratègies de registre
  • Revisió de dades
  • Informes d’experts i preparació de documentació
  • Comunicació amb les autoritats competents
  • Avaluacions de riscos humans i ambientals
  • Assessorament d’exposició

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...