Les nostres activitats analítiques, també inclouen un servei d'atenció al client amb personal altament qualificat dedicat a:

we_customer_care_atencion_cliente_atencio_client.jpg
  • Registre de mostres d'assaig en el sistema informàtic corporatiu (LOGIN);

  • Assessorament legislatiu i tècnic;

  • Preparació de plans analítics d'acord amb requisits reglamentaris o sol·licituds específiques;

  • Informes amb observacions (informes d'assajos), avaluacions de conformitat, interpretacions i comentaris de resultats d'anàlisi en compliment de reglaments o requisits especials (AIA, derogacions legislatives, especificacions tècniques especials, normes tècniques, etc.); coneixement químic i de processos industrials;

  • Preparació d'informes per a anàlisi de recerca (que excedeixen el procés analític usual en tipus i temps);

  • Estreta col·laboració amb l'equip de vendes, laboratori i departament administratiu;

  • Serveis de consultoria per a col·laborar amb organismes públics i privats en cas de processos penals, confiscacions, etc...;