Els assajos de toxicitat in vitro són una eina important per avaluar la seguretat i tolerància dels productes cosmètics i de cura personal. Mérieux NutriSciences ofereix experiència pràctica demostrada en l'aplicació de mètodes bioquímics segons GLP validats i d'assajos toxicològics in vitro.

Combinem diferents mètodes in vitro com a part d'una estratègia de proves integrades (ITS) per a l'avaluació de la seguretat. Això ens permet acostar-nos a l'objectiu general dels processos predictius d'avaluació de riscos in vitro per eliminar o reduir l'ús dels assajos amb animals.

Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma d'assajos ITS in vitro validats utilitzant models de cèl·lules i teixits humans 3D reconstruïts per a l'avaluació de:

• Irritació i corrosió cutània
• Irritació ocular
• Sensibilització cutània
• Fototoxicitat
• Citotoxicitat
• Mutagenicitat

 

IRRITACIÓ CUTÀNIA
Irritació cutània In vitro                                OECD 439 | RHE

IRRITACIÓ OCULAR

Assaig d'irritació ocular EpiOcular™ EIT           OECD 492 | RhCE
Assaig d'irritació ocular STE                                OECD 491 |  Línia cel·lular

CORROSIÓ CUTÀNIA 
Corrosió cutània In vitro                               OECD 431 | RHE

ASSAJOS DE FOTOTOXICITAT
Assajos de Fototoxicitat 3T3 NRU                      OECD 432 | Línia cel·lular

SENSIBILITZACIÓ CUTÀNIA
epiCS®                                                                           RHE
Assaig d'activació de la línia cel·lular humana (hCLAT)        OECD esborrany| Línia cel·lular
Assaig de reactivitat  pèptid directa (DPRA)                           OECD 442C | Pèptids sintètics
KeratinoSenseTM                                                                     OECD 442D (amb soci) | Línia cel·lular

GENOTOXICITAT
Test d’Ames                                                  OECD 471 | Ceps bacterians
MLA                                                             OECD 490 | Línia cel·lular
Assaig de micronuclis                                  OECD 487 | Línia cel·lular

 

*Or for which validation is currently in progress

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...