Les fusions i adquisicions són estratègies clau de negoci en la indústria alimentària que permeten competir al mercat global. Oferim avaluacions completes de requisits previs “due diligence” (PRP) per ajudar als nostres clients a garantir la solidesa davant qualsevol nova oportunitat de negoci.

Els PRP consideren els perills provinents de l'entorn de treball. En canvi, l’APPCC pròpiament dit considera els específics del procés de producció.
També se'ls coneix com Prerequisits, Bones Pràctiques de Fabricació (GMP), Pràctiques Correctes d'Higiene (PCH). Haurien d'implantar-se abans de procedir a dissenyar el Sistema APPCC i molts d'ells estan relacionats amb aspectes continguts en l'Annex II del Reglament 852/2004. Existeixen guies en moltes CC.AA. sobre com desenvolupar-los.

Els nostres consultors ofereixen a compradors, venedors i socis una anàlisi exhaustiva dels passius de seguretat alimentària existents i potencials. Podem desenvolupar estratègies basades en la ciència per fer front a les deficiències i millorar els programes de seguretat alimentària de la seva futura adquisició.

Treballant en equips funcionals, els nostres consultors avaluen la capacitat d'una operació per produir, productes segurs i de qualitat, d'acord amb els requisits del client i d'aplicació de la FDA, USDA, i directrius legals o normatives internacionals.

Les nostres avaluacions de prerequisits d'ampli abast, van des del disseny de les instal·lacions fins a la validació del pla d’APPCC:

  • Programes de requisits previs
  • Estratègies de control de perills
  • Tecnologies de Processat
  • Manteniment d'equips
  • Procediments de neteja
  • Sistema documental i gestió de dades
  • Procediments de seguretat

Els nostres informes exhaustius li informen amb detall dels perills per a la seguretat alimentària existents i potencials, procedents de l'entorn de treball. Sobre la base d'aquestes troballes, els nostres consultors desenvoluparan recomanacions i estratègies per ajudar a les empreses a abordar les àrees problemàtiques identificades.

Els nostres assajos i serveis més comuns