Els consultors de Mérieux NutriSciences poden avaluar els seus programes de gestió de gestió de la seguretat alimentària contra les millors pràctiques de la indústria reconegudes per avaluar el risc del producte.

Les nostres avaluacions d'experts validen els seus sistemes per assegurar-se que estan funcionant segons les seves expectatives. També podem col·laborar amb vostè per dissenyar estratègies i programes per portar els seus sistemes de seguretat alimentària a un nivell superior.

Els nostres serveis integrals i especialitzats de consultoria inclouen:

Podem ajudar-lo a millorar els seus SSOPs documentats i les practiques higièniques en la planta de producció.

Des de les practiques dels empleats al manteniment d’equips, podem ajudar a minimitzar les costoses no conformitats derivades del incompliment de BPFs.

Els experts de Mérieux NutriSciences estem reconeguts en tota la indústria per la nostra experiència en APPCC. Podem dur a terme una anàlisi de perills, avaluar el seu programa, guiar el desenvolupament del programa, i validar el seu pla d'empresa.

Cada vegada són més les empreses que exigeixen als seus proveïdors que estiguin certificats per alguna norma específica de seguretat alimentària. Aquesta necessitat va sorgir de les grans cadenes de distribució que van començar a exigir als seus fabricants normes específiques que garanteixin un nivell molt elevat de seguretat alimentària. Actualment aquesta necessitat ja s'ha transmès a altres nivells del sector alimentari com a fabricants d'ingredients, de materials d'envasos, operadors de logística...

El Reglament (CE) n ° 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, així com altres disposicions més específiques estableixen l'obligació d'implantar, en tots els establiments alimentaris , un Sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) que permeti assegurar l'absència de riscos per a la salut en els productes que s'elaboren, s'emmagatzemen, transporten o serveixen en el mateix.

Els oferim la nostra col·laboració per:

 • Dissenyar i implantar un sistema APPCC
 • Revisar i millorar el sistema APPCC implantat
 • Mantenir permanentment actualitzat el sistema APPCC
 • Dissenyar i implantar un sistema de seguretat alimentària segons IFS, BRC, ISO 22000

El cost de la no qualitat és una de les partides comptables més importants a tenir en compte en la gestió d'una empresa. Un Sistema de Gestió de la Qualitat adequat és l'eina de gestió fonamental per assegurar la viabilitat de l'empresa.

Els nostres consultors poden ajudar a dissenyar, aplicar i revisar els seus sistemes de qualitat per a satisfer millor les necessitats de la seva organització, col·laborant en:

 • Disseny, implantació i revisió d'un sistema de gestió de la qualitat que s'adapti a les necessitats de la seva organització i sigui compatible amb: Normes ISO9000, Normes EN-45000, Principis de Qualitat Total d'acord amb els criteris de l'EFQM (European Foundation for Quality Management)
 • Disseny, implantació i seguiment d'indicadors de:
  • Costos de no qualitat
  • Benchmarking sobre aspectos relacionats amb la qualitat i el medi ambient entre empreses de sectors específics a través d’associacions o grups d’empreses interessades
  • Tramitació d'ajuts i subvencions dirigides a la implantació de Sistema i eines concretes de millora en Gestió de Qualitat.
 • Disseny, elaboració i implantació de:
  • Plans de qualitat com a suport a contractes de venda de productes o línies de productes
  • Plans d'homologació i avaluació de proveïdors a través de qualitat concertada
  • Plans de calibratge d'equips d'inspecció i assaig
  • Plans de prevenció
  • Sistemes òptims de planificació de la producció
  • Processos segurs a través de l'Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (AMFE)
  • Reenginyeria de sistemes o processos
  • Disseny de sistemes de gestió de la innovació (R + D + i)
  • Sistemes de millora continua

Els programes de gestió d'al·lèrgens ben dissenyats i executats són fonamentals per evitar costoses reclamacions causades per mal etiquetatge i contaminació creuada d'ingredients. Podem revisar i ajudar a millorar el seu programa de gestió d'al·lèrgens, des dels procediments de neteja, selecció de proveïdors, gestió d'ingredients al·lèrgens, control,... etc

El Reglament 1169/2011, sobre la informació facilitada al consumidor, disposa l'obligatorietat de declarar "tot ingredient o coadjuvant tecnològic que figuri en l'annex II o derivi d'una substància o producte que figuri en l'annex que causi al·lèrgies o intoleràncies i s'utilitzi en la fabricació o l'elaboració d'un aliment i segueixi estant present en el producte acabat, encara que sigui en una forma modificada".

La presència d'un al·lergen no declarat en un aliment, equival a la presència d'un perill alimentari en el mateix i, si es dóna el cas, el Reglament CE 178/2002 estableix que procedeix retirar el producte del mercat, comunicar-ho a les autoritats sanitàries i comunicar-ho als consumidors, en cas que hagi arribat a aquests.

La gestió dels perills alimentaris, a més d'incloure els perills tradicionals associats a l'aliment en qüestió, ha d'incloure a tots els al·lèrgens no declarats a l'etiqueta. A títol d'exemple, en un aliment en el qual la llet no es declara és tan important assegurar l'absència de salmonel·la com l'absència de llet en el mateix.

Els productors, fabricants, envasadors i distribuïdors d'aliments, han de garantir l'absència d'al·lèrgens no declarats en els seus productes.

Algunes de les eines de gestió que permeten assegurar l'absència d'al·lèrgens no declarats, són:

 • Homologació dels proveïdors, que asseguri que aquests garanteixen l'absència d'al·lèrgens no declarats en els productes que subministren,
 • Pla de control matèries primeres que asseguri l'absència d'al·lèrgens no declarats en les mateixes,
 • Validació dels plans de neteja, en el cas d’instal·lacions en què es processen aliments amb i sense al·lèrgens,
 • Formació del personal en els nous perills alimentaris (al·lèrgens) i en les bones practiques d’higiene i manipulació derivades dels mateixos,
 • Revisió de l'etiquetatge i de les fitxes tècniques per assegurar que es declaren tots els al·lèrgens associats al producte,
 • Pla de control de producte final que asseguri l’ausència d’al·lèrgens no declarats en el mateix,
 • Auditories que informen del grau de seguretat dels establiments i del seu sistema de gestió amb relació al risc d’al·lèrgens no declarats.

Enllaç Anàlisi d’al·lèrgens del apartat Anàlisi Alimentari- Assajos Físic-Químics

El control ambiental és una eina essencial per a verificar l'eficàcia dels programes de neteja i BPF. A partir d'anys d'experiència dins de la indústria, els consultors de Mérieux NutriSciences poden ajudar a dissenyar i implementar un programa de vigilància ambiental eficaç. (Control ambiental)

L'APPCC té com a objectiu la protecció dels aliments de contaminacions fortuïtes però els fabricants d'aliments tenen la responsabilitat de protegir els seus aliments també de contaminacions intencionades.

Els programes de Food Defense estan dissenyats per protegir l'entorn de fabricació i productes d'actes criminals o terroristes. En les últimes versions de IFS i BRC s'han afegit requisits obligatoris de Food Defense. L'organització ha de realitzar una avaluació de Food Defense, determinar zones vulnerables, formar el personal i implantar mesures preventives per disminuir la probabilitat d'un sabotatge: control d'accés, vigilància, control operacions, gestió de personal...

El primer pas és la creació d'un equip de Food Defense i, posteriorment, l'equip ha d'avaluar el risc d'una possible acció de sabotatge i implantar mesures per disminuir la probabilitat que succeeixi.

Mérieux NutriSciences ofereix serveis de consultoria i formació en Food Defense, basats en la nostra experiència internacional en aquest àmbit, que els pot aportar coneixement al seu equip de Food Defense així com informació per dissenyar el Pla de Food Defense de la seva organització. (Enllaç a la secció de formació)

El Frau alimentari defineix la substitució intencional, addició, manipulació o tergiversació d'aliments per obtenir guanys econòmics. Lluitar contra l'adulteració motivada econòmicament no només és una necessitat per a la seva protecció de marca, sinó que també és requerit per la majoria dels estàndards de GFSI (IFS & BRC). Mérieux NutriSciences ofereix consultoria i formació per a identificar les seves vulnerabilitats a Frau Alimentari i implementar contramesures apropiades basades en la nostra experiència internacional en aquest camp. (Formació).

Garantir l'absència de frau en les matèries primeres és fonamental per a la protecció del valor de la Marca i la salut dels consumidors. La gestió del frau passa per conèixer el risc que aquest es presenti en cadascuna de les matèries primeres que vam adquirir i en implementar un pla de control que el redueixi a "insignificant".

El nostre equip d'experts ha desenvolupat un nou servei de consulta en línia que informa, de manera permanentment actualitzada, del risc de frau en cadascuna de les matèries primeres; així com de les mesures preventives per reduir aquest risc.

Portal on-line per a l'avaluació del risc de frau en matèries primeres.

 

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...