central_lab.jpg

En aquests deu últims anys, el nombre d'assajos de laboratori utilitzats en assajos clínics ha augmentat significativament.

Biofortis ofereix serveis complets i segons GLP per a tots els assajos clínics amb un ampli espectre d'anàlisis rutinàries dedicades a indústries alimentàries, biotecnològica i farmacèutica.

A més de les seves habilitats científiques en el metabolisme dels lípids, la microbiologia i la biologia molecular, el nostre personal de laboratori central combina l'experiència en gestió de projectes i logística per oferir de manera permanent solucions flexibles d'alta qualitat en línia amb el rendiment i els terminis necessaris per completar amb èxit el seu projecte.

Biofortis també ha desenvolupat un fort saber fer (know-how) en la gestió de complexos projectes de recerca, que involucren tant múltiples llocs de recerca com a proves especialitzades.

Els assajos clínics s'han tornat complexos, especialment a causa de la seva naturalesa multicéntrica. En conseqüència, la logística de les mostres és ara un dels principals problemes a abordar i la logística del laboratori central és crucial.

El nostre personal del laboratori central de Biofortis, que mostra un sòlid coneixement en temes d'assajos clínics, coneix perfectament la importància d'una logística sòlida i d'alt rendiment i que les mostres han d'enviar-se d'acord amb els terminis i la integritat de la mostra. Per a això, el nostre equip ha revisat el servei de missatgeria adequat i gestiona contínuament el rendiment del servei de missatgeria, el cost i els temps de trànsit per a un servei rendible i apropiat.

El mètode de mostreig validat i la preparació de kits específics.

 • Kits personalitzats (per exemple, kits de pediatria)
 • Estudis preclínics i clínics
 • Enviament kits de subministraments a demanda
 • Centralizació de mostres
 • Sang, excrements, orines
 • Plataforma analítica dedicada
 • Biologia de rutina i especialitzada
 • Plataforma NGS per anàlisi de microbiota
 • Forta experiència en preparació de mostres
 • Equip d’I + D, per la validació i innovació de mètodes

      Central Laboratory Parameters.pdf 

 • Certificat ISO 9001
 • Compliment de ICH, GCPs i GCLPs
 • Certificat CAP
 • Estudis monocentre i multicentre
 • Kits i logística de mostres
 • Equip dedicat
 • Coneixements i saber fer dels estudis clínics
 • Accés a Web per obtenir resultats
 • Estudis prospectius: Capacitats internes per la recolecció de mostres fresques (CEBH)
 • Biofortis CIC (infermeres, metge ...)
 • Sistema de Gestió d’Informació sobre Biobancs
 • Conciliació mostral
 • Interfície dedicada i segura per dades biològiques
 • Històric
 • LIMS intern per al laboratori i portal web per als informes de laboratori
 • Traspàs de base de dades segons els requisits del patrocinador
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

28 de Novembre de 2019
Noticies
A la fi d'octubre s'ha publicat l'esborrany de la versió 7 per a consulta pública de les parts interessades. Segons la planificació la norma es publicarà el primer trimestre de 2020 i serà aplicable e...
28 de Novembre de 2019
Noticies
  A causa de la incertesa sobre els possibles riscos per a la salut dels consumidors, els microplásticos són objecte d'un gran debat actual per part de les autoritats de tot el món.