central_lab.jpg

En aquests deu últims anys, el nombre d'assajos de laboratori utilitzats en assajos clínics ha augmentat significativament.

Biofortis ofereix serveis complets i segons GLP per a tots els assajos clínics amb un ampli espectre d'anàlisis rutinàries dedicades a indústries alimentàries, biotecnològica i farmacèutica.

A més de les seves habilitats científiques en el metabolisme dels lípids, la microbiologia i la biologia molecular, el nostre personal de laboratori central combina l'experiència en gestió de projectes i logística per oferir de manera permanent solucions flexibles d'alta qualitat en línia amb el rendiment i els terminis necessaris per completar amb èxit el seu projecte.

Biofortis també ha desenvolupat un fort saber fer (know-how) en la gestió de complexos projectes de recerca, que involucren tant múltiples llocs de recerca com a proves especialitzades.

Els assajos clínics s'han tornat complexos, especialment a causa de la seva naturalesa multicéntrica. En conseqüència, la logística de les mostres és ara un dels principals problemes a abordar i la logística del laboratori central és crucial.

El nostre personal del laboratori central de Biofortis, que mostra un sòlid coneixement en temes d'assajos clínics, coneix perfectament la importància d'una logística sòlida i d'alt rendiment i que les mostres han d'enviar-se d'acord amb els terminis i la integritat de la mostra. Per a això, el nostre equip ha revisat el servei de missatgeria adequat i gestiona contínuament el rendiment del servei de missatgeria, el cost i els temps de trànsit per a un servei rendible i apropiat.

El mètode de mostreig validat i la preparació de kits específics.

 • Kits personalitzats (per exemple, kits de pediatria)
 • Estudis preclínics i clínics
 • Enviament kits de subministraments a demanda
 • Centralizació de mostres
 • Sang, excrements, orines
 • Plataforma analítica dedicada
 • Biologia de rutina i especialitzada
 • Plataforma NGS per anàlisi de microbiota
 • Forta experiència en preparació de mostres
 • Equip d’I + D, per la validació i innovació de mètodes

      Central Laboratory Parameters.pdf 

 • Certificat ISO 9001
 • Compliment de ICH, GCPs i GCLPs
 • Certificat CAP
 • Estudis monocentre i multicentre
 • Kits i logística de mostres
 • Equip dedicat
 • Coneixements i saber fer dels estudis clínics
 • Accés a Web per obtenir resultats
 • Estudis prospectius: Capacitats internes per la recolecció de mostres fresques (CEBH)
 • Biofortis CIC (infermeres, metge ...)
 • Sistema de Gestió d’Informació sobre Biobancs
 • Conciliació mostral
 • Interfície dedicada i segura per dades biològiques
 • Històric
 • LIMS intern per al laboratori i portal web per als informes de laboratori
 • Traspàs de base de dades segons els requisits del patrocinador
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...