central_lab.jpg

En aquests deu últims anys, el nombre d'assajos de laboratori utilitzats en assajos clínics ha augmentat significativament.

Biofortis ofereix serveis complets i segons GLP per a tots els assajos clínics amb un ampli espectre d'anàlisis rutinàries dedicades a indústries alimentàries, biotecnològica i farmacèutica.

A més de les seves habilitats científiques en el metabolisme dels lípids, la microbiologia i la biologia molecular, el nostre personal de laboratori central combina l'experiència en gestió de projectes i logística per oferir de manera permanent solucions flexibles d'alta qualitat en línia amb el rendiment i els terminis necessaris per completar amb èxit el seu projecte.

Biofortis també ha desenvolupat un fort saber fer (know-how) en la gestió de complexos projectes de recerca, que involucren tant múltiples llocs de recerca com a proves especialitzades.

Els assajos clínics s'han tornat complexos, especialment a causa de la seva naturalesa multicéntrica. En conseqüència, la logística de les mostres és ara un dels principals problemes a abordar i la logística del laboratori central és crucial.

El nostre personal del laboratori central de Biofortis, que mostra un sòlid coneixement en temes d'assajos clínics, coneix perfectament la importància d'una logística sòlida i d'alt rendiment i que les mostres han d'enviar-se d'acord amb els terminis i la integritat de la mostra. Per a això, el nostre equip ha revisat el servei de missatgeria adequat i gestiona contínuament el rendiment del servei de missatgeria, el cost i els temps de trànsit per a un servei rendible i apropiat.

El mètode de mostreig validat i la preparació de kits específics.

  • Kits personalitzats (per exemple, kits de pediatria)
  • Estudis preclínics i clínics
  • Enviament kits de subministraments a demanda
  • Centralizació de mostres
  • Sang, excrements, orines
  • Plataforma analítica dedicada
  • Biologia de rutina i especialitzada
  • Plataforma NGS per anàlisi de microbiota
  • Forta experiència en preparació de mostres
  • Equip d’I + D, per la validació i innovació de mètodes

      Central Laboratory Parameters.pdf 

  • Certificat ISO 9001
  • Compliment de ICH, GCPs i GCLPs
  • Certificat CAP
  • Estudis monocentre i multicentre
  • Kits i logística de mostres
  • Equip dedicat
  • Coneixements i saber fer dels estudis clínics
  • Accés a Web per obtenir resultats
  • Estudis prospectius: Capacitats internes per la recolecció de mostres fresques (CEBH)
  • Biofortis CIC (infermeres, metge ...)
  • Sistema de Gestió d’Informació sobre Biobancs
  • Conciliació mostral
  • Interfície dedicada i segura per dades biològiques
  • Històric
  • LIMS intern per al laboratori i portal web per als informes de laboratori
  • Traspàs de base de dades segons els requisits del patrocinador
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...