Mérieux NutriSciences - Consumer Studies on health product biofortis - Estudios con consumidores en productos saludables - Estudis amb consumidors en productes saludables

Estudis amb consumidors sobre productes de salut

Biofortis ofereix un nou enfocament estratègic per a productes sense recepta (OTC), però també productes OTX que combinen la nostra experiència clínica amb el nostre saber fer d'investigació amb consumidors. Aquest nou posicionament permet als nostres clients de la Indústria de la Cura de la Salut avaluar la percepció i satisfacció dels consumidors en un ambient clínic de GCPS i al final, tenir resultats de màrqueting per a una millor comunicació i un prometedor llançament al mercat.

Amb aquesta nova oferta, Biofortis ajudarà als seus clients en el seu posicionament de màrqueting en totes les etapes del cicle de vida del producte, avaluant la sensació i el gust del consumidor.

Biofortis l'ajudarà i col·laborarà amb vostè per:

 • Validar el potencial del seu concepte
 • Definir la millor identitat sensorial per al seu producte de salut (aspectes, olor, sabor, galènic ...)
 • Millora en facilitat d'ús i acceptabilitat
 • Orientar correctament la seva campanya de comunicació
 • Provar el producte a través l'experiència global (comprensió del concepte, ús, percepció sensorial i propietats organolèptiques, emocions, expectatives personals de fons i creences)
 • Millorar el rendiment del seu producte

Biofortis pot ajudar-lo en totes les etapes del cicle de vida del seu producte en una àmplia gamma de productes (aliments per a nadons, complements alimentaris, aliments funcionals, nutrició clínica, nutrició dietètica, cosmètics ...) a:

 • Mesurar la satisfacció del consumidor
 • Mesurar l'eficàcia percebuda del seu producte
 • Avaluar la formulació òptima per a maximitzar l'eficàcia percebuda
 • Comparar el seu producte amb els seus competidors

La percepció dels consumidors pot no ser suficient per millorar el seu producte de salut amb els professionals de la salut. Dins d'un estudi amb consumidors seguint les bones pràctiques, Biofortis pot reforçar l'avaluació del consumidor amb elements més objectius gràcies a:

 • Mesura dels paràmetres biològics en la recol·lecció de mostres no invasives (saliva, femta, orina)
 • Qüestionaris de referència validats (STAY, WOMAC, PSQI, PPAD ...)
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...