Mérieux NutriSciences - Furniture_Textiles and home furnishing, Textiles y mobioliario para el hogar, Tèxtils i mobiliari per a la llar

Mérieux NutriSciences posa a disposició dels seus clients l'experiència contrastada dels seus experts en l'avaluació de la qualitat i seguretat de mobles i accessoris de metall, plàstic o fusta, teixits per a cortines i tapisseria, catifes i moquetes, teixits per a roba i confecció. 

Pel que fa a la seguretat, el laboratori avalua l'impacte que tenen els mobles, teixits i béns de consum en la qualitat de l'aire interior: l'assaig d'emissions atmosfèriques internes pot detectar substàncies (com el formaldehid i altres compostos orgànics volàtils (COVs) que poden alliberar-se de pintures, vernissos, materials per a sòls, catifes i moquetes, mobles, etc. i que poden causar problemes de salut. A més, s'han desenvolupat i validat diversos mètodes per detectar la presència de metalls pesats i dels al·lergògens més comuns en teixits per a la llar, tapisseria i teixits de confecció. Quant al control de qualitat, Mérieux NutriSciences disposa de nombroses eines dissenyades per a la simulació artificial de l'exposició a la llum interior (filtrada a través del vidre) i realitza proves físiques i mecàniques sobre teixits per avaluar la seva resistència a la tensió de tracció, abrasió, trencament, etc., i la solidesa del color al rentat i al frec.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

  • Biodegradabilitat i Compostabilitat
  • EU Ecolabel en detergents
  • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
  • Desenvolupament d'un pla d'assaig
  • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
  • Material en contacte amb aliments
  • Envasat de Cosmètics
  • Envasos i contenidors farmacèutics

Biodegradabilitat i Compostabilitat, Assajos d'aptitut tecnològica i Estudi de Materials

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

27 de Gener de 2020
Noticies
  Recentment s'ha publicat l'informe corresponent al reporti de 2018 sobre zoonosi publicat per la EFSA (European Food Safety Authority) i ECDC (European Centri for Disease Prevention and Cont...
27 de Gener de 2020
Noticies
  Mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2020/16 de la Comissió, s'autoritza la comercialització del «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment sempre que: