Des de detergents a roba, tots els béns de consum al mercat avui dia han de complir amb les normes cada vegada més estrictes de qualitat i seguretat.

cg_chemical_testing_ensayos_quimicos_assajos_quimics.jpg

Mérieux NutriSciences és líder al mercat d'assajos químics, gràcies al seu equip d'última generació, als seus 30 anys d'experiència en el camp, a l'aplicació contínua de criteris de qualitat (com ho demostra la nostra llista d'acreditacions i certificacions italianes i internacionals) i la participació del nostre personal en cursos i conferències d'alt perfil. Des de les migracions (enllaç) fins al REACH (enllaç), des de la determinació d'al·lèrgens, formaldehid, metalls pesats, colorants i conservants (enllaç), fins a les aromes i tensioactius, els nostres serveis d'assajos fiables i rendibles poden ajudar-li a garantir que els seus productes compleixen amb les expectatives dels seus clients i satisfan els requisits legals.

Els nostres principals mètodes d'assaig són els següents:

  • XRF (espectroscòpia de fluorescència de raigs X)
  • GC-MS (cromatografia de gasos-espectrometria de masses)
  • HPLC (cromatografia líquida d'alt rendiment)
  • LC/MS/MS (cromatografia líquida-espectrometria de masses)
  • ICP-AES (espectroscòpia d'emissió atòmica de plasma acoblat inductivament)
  • UV-VIS (Espectroscopia ultravioleta-visible)
  • LC-HRMS Exactive™ (Tecnologia Orbitrap)
  • LC-TOF (cromatografia líquida amb analitzador de temps de vol)

 

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...