Mérieux NutriSciences - Home Appliances- Pequeños electrodomésticos- Petits electrodomèstics

Els petits electrodomèstics estan compostos de diferents materials i tenen un contacte dinàmic amb els aliments: això pot conduir a qüestions crítiques per a la salut del consumidor.

L'equip de Mérieux NutriSciences és capaç d'avaluar i fer front a aquestes situacions:

  • l'avaluació de la conformitat amb les legislacions europees i internacionals de components individuals a través de proves migratòries específiques i globals. Gràcies als estudis dirigits, s'avalua la interacció entre els materials i els aliments i la presència de NIAS (substàncies no afegides intencionalment, anomenades impureses resultants dels processos de fabricació);
  • l'estudi sobre la innocuïtat dels aliments en condicions d'ús.

A més, es realitzen anàlisis de productes per a comprovar la seva conformitat amb les directives REACH i Rohs.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...