Mérieux NutriSciences - Import Export- Importación Exportación - Importació Exportació

Mérieux NutriSciences és un soci tècnic, científic i regulador vàlid per als comerciants d'importació / exportació de béns de consum i realitza avaluacions globals de qualitat i seguretat; D'altra banda, els importadors compten amb un assessor capacitat sobre les obligacions derivades de l'aplicació de reglamentacions obligatòries o voluntàries -com la legislació sobre materials en contacte amb aliments, materials biodegradables i compostables, reglamentació de l'etiqueta ecològica sobre detergents i REACH.

Els serveis inclouen:

  • Avaluació dels resultats químics, toxicològics, físics, microbiològics i sensorials,
  • Validació de reclamacions,
  • Comprovació de l'etiqueta

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...