Mérieux NutriSciences - Import Export- Importación Exportación - Importació Exportació

Mérieux NutriSciences és un soci tècnic, científic i regulador vàlid per als comerciants d'importació / exportació de béns de consum i realitza avaluacions globals de qualitat i seguretat; D'altra banda, els importadors compten amb un assessor capacitat sobre les obligacions derivades de l'aplicació de reglamentacions obligatòries o voluntàries -com la legislació sobre materials en contacte amb aliments, materials biodegradables i compostables, reglamentació de l'etiqueta ecològica sobre detergents i REACH.

Els serveis inclouen:

  • Avaluació dels resultats químics, toxicològics, físics, microbiològics i sensorials,
  • Validació de reclamacions,
  • Comprovació de l'etiqueta

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

27 de Gener de 2020
Noticies
  Recentment s'ha publicat l'informe corresponent al reporti de 2018 sobre zoonosi publicat per la EFSA (European Food Safety Authority) i ECDC (European Centri for Disease Prevention and Cont...
27 de Gener de 2020
Noticies
  Mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2020/16 de la Comissió, s'autoritza la comercialització del «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment sempre que: