cg_stability_testing_estudios_estabilidad_estudis_estabilitat.jpg

La majoria de productes, inclosos detergents, borses d'escombraries i de la compra fetes amb materials compostables i biodegradables, tèxtils, materials plàstics, negres, pintures i vernissos, poden experimentar canvis químics i físics durant l'emmagatzematge i l'ús.

La velocitat a la qual es produeixen aquests canvis depèn de la naturalesa dels components actius, del tipus de formulació, de l'envàs i, per descomptat, de les condicions d'emmagatzematge / utilització (temperatura, llum i humitat). El producte roman apte per al seu ús sempre que aquests canvis no tinguin efectes adversos sobre l'aplicació i/ o la seguretat del consumidor. Les dades d'estabilitat han de generar-se amb el producte emmagatzemat en l'envàs comercial proposat, en condicions accelerades i / o mitjançant proves a llarg termini a temperatura ambient o en condicions ambientals d'emmagatzematge.

Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de condicions d'envelliment, incloent càmeres climàtiques i de xenón per a l'exposició artificial a la llum i la intempèrie, i mètodes adequats per estudiar els canvis de funcionament per a una àmplia gamma de productes.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

  • Biodegradabilitat i compostabilitat
  • EU Ecolabel a detergents
  • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
  • Desenvolupament d'un pla d'assaig
  • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
  • Material en contacte amb aliments
  • Envasat de cosmètics
  • Envasos y contenidors farmacèutics

Assajos de Biodegradabilitat i Compostabilitat, Avaluació del funcionament y Estudi de Materials

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...