Mérieux NutriSciences - Retailers - Distrbuidores - Distribuidors

Mérieux NutriSciences ofereix un suport tècnic, científic i regulador vàlid per a l'avaluació de qualitat i seguretat dels béns de consum i el seu compliment d'especificacions tècniques o documents tècnics gràcies a un enfocament integral i multidisciplinar.

Els serveis inclouen:

  • L'avaluació dels aspectes químics, toxicològics, físics, microbiològics, de rendiment i sensorials i l'etiquetatge correcte;
  • Validació d'al·legacions;
  • La realització de proves en grans consumidors;
  • Assessorament sobre les obligacions derivades de l'aplicació de la normativa aplicable als béns de consum, com la legislació dels materials en contacte amb els aliments, els materials biodegradables i compostables, els reglaments de l'etiqueta ecològica sobre els detergents, el Reglament REACH ;
  • L'elaboració de dictàmens sobre el compliment de les fitxes tècniques i les especificacions i l'etiquetatge.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...