Mérieux NutriSciences - Retailers - Distrbuidores - Distribuidors

Mérieux NutriSciences ofereix un suport tècnic, científic i regulador vàlid per a l'avaluació de qualitat i seguretat dels béns de consum i el seu compliment d'especificacions tècniques o documents tècnics gràcies a un enfocament integral i multidisciplinar.

Els serveis inclouen:

  • L'avaluació dels aspectes químics, toxicològics, físics, microbiològics, de rendiment i sensorials i l'etiquetatge correcte;
  • Validació d'al·legacions;
  • La realització de proves en grans consumidors;
  • Assessorament sobre les obligacions derivades de l'aplicació de la normativa aplicable als béns de consum, com la legislació dels materials en contacte amb els aliments, els materials biodegradables i compostables, els reglaments de l'etiqueta ecològica sobre els detergents, el Reglament REACH ;
  • L'elaboració de dictàmens sobre el compliment de les fitxes tècniques i les especificacions i l'etiquetatge.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
22 de Juliol de 2021
Noticies Locals , Legislació i normes
  Al juny de 2021 IFS ha publicat la nova versió de la norma IFS Logistics (versió 2.3).
22 de Juliol de 2021
Noticies Locals
  En l'última dècada ha anat creixent la preocupació pel Medi Ambient, i cada vegada, són més les indústries i els consumidors que s'uneixen a diferents iniciatives que aposten per un embalatg...