Mérieux NutriSciences - Retailers - Distrbuidores - Distribuidors

Mérieux NutriSciences ofereix un suport tècnic, científic i regulador vàlid per a l'avaluació de qualitat i seguretat dels béns de consum i el seu compliment d'especificacions tècniques o documents tècnics gràcies a un enfocament integral i multidisciplinar.

Els serveis inclouen:

  • L'avaluació dels aspectes químics, toxicològics, físics, microbiològics, de rendiment i sensorials i l'etiquetatge correcte;
  • Validació d'al·legacions;
  • La realització de proves en grans consumidors;
  • Assessorament sobre les obligacions derivades de l'aplicació de la normativa aplicable als béns de consum, com la legislació dels materials en contacte amb els aliments, els materials biodegradables i compostables, els reglaments de l'etiqueta ecològica sobre els detergents, el Reglament REACH ;
  • L'elaboració de dictàmens sobre el compliment de les fitxes tècniques i les especificacions i l'etiquetatge.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...