cg_quality_control_calidad_qualitat.jpg

El control de qualitat és indispensable per determinar si un producte o servei compleix amb els requisits especificats. Un sistema d'assegurament de la qualitat té com a objectiu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa, millorar els processos de treball i l'eficiència, i permetre a una empresa competir millor amb els seus rivals.

Atès que la qualitat constitueix un dels valors fonamentals de Mérieux NutriSciences (enllaç a la certificació), estem en condicions de col·laborar amb els sectors industrials i de distribució en l'avaluació de la qualitat dels seus productes. Oferim un enfocament integral que inclou química (enllaç), microbiologia (enllaç), propietats físiques (enllaç) i avaluació del funcionament (enllaç), amb la finalitat de determinar amb precisió les propietats del producte i la idoneïtat de les especificacions tècniques i de les al·legacions dels productes (enllaç).

Els nostres plans d'assaig poden ser adaptats per ajustar-se al tipus de producte i el seu ús previst. El nostre experimentat departament d'I + D (enllaç) treballa amb fabricants i distribuïdors per desenvolupar i validar mètodes analítics específicament per a les seves necessitats.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

  • Biodegradabilitat i compostabilitat
  • EU Ecolabel a detergents
  • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
  • Desenvolupament d'un pla d'assaig
  • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
  • Material en contacte amb aliments
  • Envasat de cosmètics
  • Envasos y contenidors farmacèutics

Assajos de Biodegradabilitat i Compostabilitat, Avaluació del funcionament y Estudi de Materials

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...