Mérieux NutriSciences - Ecolabel

La prestació de serveis de seguretat i qualitat i solucions respectuoses amb el medi ambient és un dels valors fonamentals de Mérieux NutriSciences, comptem amb un departament específic dedicat a l'estudi d'aquestes qüestions, integrat per experts que participen en comitès internacionals de sostenibilitat mediambiental. El nostre compromís en aquest àmbit abasta dos aspectes principals:

  • Biodegradabilitat i compostabilitat: són factors importants per reduir i eliminar els contaminants orgànics del medi ambient. L'avaluació de la biodegradabilitat és un paràmetre essencial per a l'avaluació del risc ambiental.

  • L'etiqueta ecològica de la UE en detergents: Es tracta d'una etiqueta voluntària que promou l'excel·lència mediambiental reconeguda en tota Europa. Només s'atorga aquesta etiqueta a productes i serveis amb reduït impacte ambiental.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

  • Biodegradabilitat i compostabilitat
  • EU Ecolabel a detergents
  • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
  • Desenvolupament d'un pla d'assaig
  • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
  • Material en contacte amb aliments
  • Envasat de cosmètics
  • Envasos y contenidors farmacèutics

Assajos de Biodegradabilitat i Compostabilitat, Avaluació del funcionament y Estudi de Materials