El nostre equip d'experts de Mérieux NutriSciences col·labora amb els nostres clients en la selecció i desenvolupament dels assajos més apropiats per a les avaluacions de validació de declaracions.

La validació de declaracions és el procés de provar i documentar que les afirmacions sobre els productes són veritables. Aquestes afirmacions poden referir-se a la salut (per exemple, no conté parabens, ftalatos, metalls pesats, formaldehid o níquel), o al funcionament (per exemple, "Aquest bolquer és el més absorbent", "Aquest detergent elimina tot tipus de taques "o" Aquest desodorant no taca la roba "). Cada declaració ha d'estar degudament justificada.

Els fabricants han d'assegurar que les declaracions utilitzades per fer publicitat dels seus productes compleixen amb la legislació pertinent i, quan les declaracions no estiguin especificades per la llei, han d'estar suficientment documentades amb assajos actualitzats i pertinents. Els fabricants de productes poden ser cridats a proporcionar justificació (evidència que sustenta les declaracions) per clients, organismes oficials o competidors. En absència de tals proves, les reclamacions poden considerar-se enganyoses, la qual cosa tindria clarament conseqüències negatives significatives per a la imatge tant de l'empresa com del producte.

Els serveis integrats de Mérieux NutriSciences poden incloure l'avaluació de tots els aspectes d'un producte, des de l'assaig químic, microbiològic, colorimètric i físic-mecànic fins a l'anàlisi sensorial i recerca del consumidor i l'etiquetatge.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...