L'envelliment accelerat és un procediment artificial per establir la vida útil o la vida útil d'un producte, utilitzant condicions agreujades de calor, humitat, llum solar, etc. per accelerar el procés normal d'envelliment.

cg_accelerated_aging_envejecimiento_acelerado_envelliment_accelerat.jpg

En tals estudis, els materials poden estar exposats a canvis ràpids però controlats de temperatura, humitat, pressió, tensions, etc., simulant els efectes de l'envelliment per obtenir les dades necessàries en un temps reduït.

Per exemple, per simular la intempèrie, la mostra d'assaig s'exposa a llum de xenón en una càmera de xenón, amb cicles alterns d'assecat i ruixat amb aigua.

Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de condicions d'envelliment, basades en la il·luminació, temperatura i /o humitat, controlades, així com estrès físic, tals com:

  • Rentat repetit (amb màquines de rentat o rentat de vaixelles, tant per a ús domèstic com per al laboratori)
  • Abrasió, utilitzant els mètodes de Martindale o Veslic
  • Cicles repetits de torsió / flexió amb eines específiques
  • Cicles de tracció repetits amb dinamòmetres CRE.

També oferim mètodes apropiats per avaluar els canvis químics, físics i colorimètrics per a una àmplia gamma de productes.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...