La resistència a la deterioració de les propietats mecàniques i òptiques, causada per l'exposició a la intempèrie i / o la llum, és un factor significatiu en relació amb molts béns de consum.

cg_artificial_weathering_intemperie_artificial.jpg

cg_artificial_weathering_intemperie_artificial.jpg, by Eva

Mérieux NutriSciences disposa d'instruments específics per simular les condicions d'intempèrie (és a dir, efectes combinats de llum, calor i pluja) i l'exposició a la il·luminació interior utilitzant càmeres de xenón.

Per simular la intempèrie, els filtres de llum diürna s'usen per protegir la llum de l'arc de xenón i els materials s'exposen a cicles alterns d'assecat i ruixat amb aigua. Per simular la il·luminació interior, s'utilitza un filtre "cristall de finestra". Aquesta exposició provoca canvis en les característiques del producte a causa dels efectes de la llum del dia, la humitat, la calor i, per als productes a l'aire lliure, la intempèrie. Al final del període d'exposició, es pot avaluar la solidesa del color comparant qualsevol canvi en el color de les mostres d'assaig amb el del material de referència (escala blava), o utilitzant espectrofotòmetres o un analitzador d'imatges (enllaç a colorimetria).

Per descomptat, les propietats físic-mecàniques i reològiques (enllaç a les propietats físic-mecàniques) dels productes poden avaluar-se mitjançant assajos per avaluar canvis (tals com a trencament, caiguda, esquinçada, tracció i resistència a la pressió) que es produeixen durant l'exposició del producte, en comparació de l'ús previst normal o raonablement previsible dels productes.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...