El funcionament del producte pot afectar positiva o negativament en la satisfacció del client; Els productes han de ser aptes per a l'ús, les al·legacions utilitzades en la publicitat han de correspondre a les característiques del producte, i un líder del mercat ha d'oferir un alt nivell de funcionament per evitar decebre als seus clients.

L'avaluació del funcionament és un dels principals punts forts dels laboratoris de Mérieux NutriSciences. Anys d'experiència i la nostra sofisticada gamma d'equips, alguns dels quals han estat dissenyats a propòsit, ens permeten col·laborar amb els nostres clients en extensos i exhaustius assajos d'avaluació del rendiment per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, absorbents (propietats físico-mecàniques), envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie. Podem assajar els següents aspectes utilitzant mètodes estàndard i estudis a mida:

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

  • Biodegradabilitat i compostabilitat
  • EU Ecolabel a detergents
  • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
  • Desenvolupament d'un pla d'assaig
  • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
  • Material en contacte amb aliments
  • Envasat de cosmètics
  • Envasos y contenidors farmacèutics

Assajos de Biodegradabilitat i Compostabilitat, Avaluació del funcionament y Estudi de Materials

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...