Entre les proves d'idoneïtat d'un embalatge, els estudis sobre els materials que el componen són de màxima importància perquè poden destacar els elements caracteritzadors, mesurar les diferents capes i verificar la seva morfologia, en el cas dels laminats polimèrics. Aquesta anàlisi també pot posar de manifest possibles anomalies en la capa o en l'estructura de l'envàs.

merieux_nutrisciences_-_studio_dei_materiali.jpg

Mérieux NutriSciences empra tècniques de microscòpia d'última generació que són capaços de donar informació important durant el procés de disseny d'envasos en resposta als problemes d'adequació estructural que són difícils de detectar.

A través del microscopi SEM (Scanning Electron Microscope) amb microanàlisi integrat, es combinen l'alta resolució i les aplicacions de programari més actualitzades. Estudien les seccions d'envasos poli-laminats des del punt de vista morfològic, mesuren el gruix de cada capa, ofereixen informació sobre la naturalesa i composició de cada material.

La microanàlisi EDS (Energy dispersive Spectroscopy) integrat amb microscopi pot identificar els elements que caracteritzen cada capa, traçar el perfil de composició de tota la secció, estudiar les tendències de composició, comprovar l'homogeneïtat de les capes i possiblement identificar canvis en la interfície.

También le puede interesar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...