merieux_nutrisciences_-_food_contact_materialjpg.jpg

Tots els materials que entren en contacte amb aliments han de ser acuradament controlats per prevenir el risc de contaminació i assegurar el compliment dels requisits de seguretat i salut.

Per comprovar aquests requisits, la legislació preveu mesures específiques: tots els materials i articles destinats a entrar en contacte amb els productes alimentaris (MOCA) estan subjectes al Reglament CE 2023/2006 (sobre Bones Pràctiques de Fabricació) i a les disposicions generals del Reglament CE 1935/2004. El principi bàsic és que els materials fabricats de conformitat amb les bones pràctiques de fabricació són prou inerts per excloure la transferència de substàncies als productes alimentaris en quantitats que puguin:

  • Posar en perill la salut humana
  • Implicar un canvi inacceptable en la composició dels aliments
  • Deteriorar les seves característiques organolèptiques

El compliment dels resultats afecta tota la cadena de subministrament, no només a l'usuari que necessita saber com triar el millor material per al seu aliment, sinó que els fabricants també tenen la tasca d'oferir materials segurs fabricats amb matèries primeres lliures de contaminació tant com sigui possible.

Mérieux NutriSciences ajuda a les empreses a triar la solució analítica correcta per matèries primeres, productes intermedis per a la producció i productes acabats per garantir que compleixin els requisits obligatoris d'aplicació d'aliments amb assajos de migracions globals i específiques segons el tipus de material.

Els assajos es realitzen d'acord amb els mètodes legals segons normes reconegudes (EN, DIN, LMBG, FDA, ISO, etc.) o per mètodes especialment desenvolupats i validats internament.

La missió és proporcionar solucions per atendre les necessitats de negoci que afecten el compliment dels materials en contacte amb els aliments amb les regulacions locals i donar suport a les empreses que han de fer front a una legislació en constant canvi i una activitat de producció sovint complexa.

 

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

  • Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

  • Biodegradabilitat i compostabilitat
  • EU Ecolabel a detergents
  • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
  • Desenvolupament d'un pla d'assaig
  • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...