Actualment el mercat requereix l'aprovació de la Food and Drug Administration (FDA) per a materials en contacte amb aliments. Als Estats Units, els materials i articles destinats al contacte amb els aliments estan regulats per la FDA: estan inclosos en els Additius Alimentaris Indirectes.

Per tant, fins i tot l'envàs és un additiu alimentari i està regulat pel Títol 21 U.S. Code of Federal Regulations (21 CFR), que inclou adhesius, revestiments, paper i cartró, polímers i adjuvants al procés de producció. 

Els additius indirectes s'autoritzen a través d'un programa de notificació, o fins i tot a través del 21 CFR 170.39 (llindar de regulació per a les substàncies utilitzades en articles en contacte amb aliments).

Mérieux NutriSciences porta a terme anàlisis de conformitat de materials individuals i / o polímers d'acord amb els paràgrafs del 21 CFR.

Mérieux NutriSciences també ha desenvolupat proves de detecció innovadores a través de protocols analítics personalitzats (substàncies volàtils, semi-volàtils, no volàtils i quantificació del contingut de residus) prenent com a referència el Protocol sobre l'assaig de migració inclòs a la the "Guidance for Industry : Preparation of premarket submission for food contact substances: chemistry recommendations ". El document enumera les recomanacions de la FDA que poden usar-se quan se sol·licita el procés de conformitat, com Food Contact Notification (FCN) or the Food Additive Petition (FAP) per a les substàncies en contacte amb aliments.

Mérieux NutriSciences també realitza:

• Verificació dels requisits d'adhesius per materials multicapa segons 175.105 Adhesives (21 CFR);

Anàlisi SEM per avaluar qualsevol imperfecció detectable a les vores de l'envàs.

Mérieux NutriSciences també ofereix serveis de consultoria d'experts tècnics que avaluen la documentació de suport d'envasos i proposen protocols analítics adequats per verificar el compliment amb el mercat nord-americà.

 

També li pot interessar:

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...