merieux_nutrisciences_-_packagin_testing_services.jpg

L'envasat diari té diverses funcions que s'han de tenir en compte des de la fase de disseny, ja que ha de garantir la qualitat i seguretat i un impacte mediambiental reduït. Aquests requisits s'apliquen en contextos de contacte amb aliments, cosmètics o farmacèutics i han de necessàriament ser provats i recolzats per assajos experimentals.

Mérieux NutriSciences ajuda als clients a seleccionar i aplicar la solució analítica correcta a matèries primeres, productes intermedis per a la producció i productes acabats per garantir que respecten el resultat desitjat i les normes nacionals i internacionals.

L'equip de Mérieux NutriSciences compta amb experts en materials en contacte amb aliments qualificats i actualitzats, registrats a la AIBO-FCE (Associació Italiana d'Experts Comercials en materials en contacte amb aliments) capaços de donar suport als clients a través de:

 • Assistència tècnica i reglamentària per al compliment de les normes comunitàries i nacionals,
 • Avaluació de la documentació de suport (per exemple, declaració de conformitat per al contacte amb els aliments, etiquetatge, etc.) i elaboració de protocols analítics apropiats,
 • Avaluació del compliment de llistes positives de substàncies utilitzades en la producció de materials específicament regulats (per exemple, plàstics, paper, cautxú, etc.)
 • Tecnologies d'avantguarda: nous mètodes d'extracció i espectrometria de masses d'alta resolució, caracterització de compostos no afegits intencionalment (NIAS).

En el camp farmacèutic-cosmètic, Mérieux NutriSciences ha contribuït a la redacció de les primeres directrius italianes sobre envasos de cosmètica publicades per l'Istituto Italiano Imballaggio (Institut Italià d'Embalatge) i disposa d'un equip especialitzat que permet avaluar els diferents aspectes d'interaccions en envasat.

Els nostres serveis i anàlisis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis:

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

 • Biodegradabilitat i Compostabilitat
 • EU Ecolabel en detergents
 • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
 • Desenvolupament d'un pla d'assaig
 • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
 • Material en contacte amb aliments
 • Envasat de Cosmètics
 • Envasos i contenidors farmacèutics

Biodegradabilitat i Compostabilitat, Assajos d'aptitut tecnològica i Estudi de Materials

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...