merieux_nutrisciences_-_packagin_testing_services.jpg

L'envasat diari té diverses funcions que s'han de tenir en compte des de la fase de disseny, ja que ha de garantir la qualitat i seguretat i un impacte mediambiental reduït. Aquests requisits s'apliquen en contextos de contacte amb aliments, cosmètics o farmacèutics i han de necessàriament ser provats i recolzats per assajos experimentals.

Mérieux NutriSciences ajuda als clients a seleccionar i aplicar la solució analítica correcta a matèries primeres, productes intermedis per a la producció i productes acabats per garantir que respecten el resultat desitjat i les normes nacionals i internacionals.

L'equip de Mérieux NutriSciences compta amb experts en materials en contacte amb aliments qualificats i actualitzats, registrats a la AIBO-FCE (Associació Italiana d'Experts Comercials en materials en contacte amb aliments) capaços de donar suport als clients a través de:

 • Assistència tècnica i reglamentària per al compliment de les normes comunitàries i nacionals,
 • Avaluació de la documentació de suport (per exemple, declaració de conformitat per al contacte amb els aliments, etiquetatge, etc.) i elaboració de protocols analítics apropiats,
 • Avaluació del compliment de llistes positives de substàncies utilitzades en la producció de materials específicament regulats (per exemple, plàstics, paper, cautxú, etc.)
 • Tecnologies d'avantguarda: nous mètodes d'extracció i espectrometria de masses d'alta resolució, caracterització de compostos no afegits intencionalment (NIAS).

En el camp farmacèutic-cosmètic, Mérieux NutriSciences ha contribuït a la redacció de les primeres directrius italianes sobre envasos de cosmètica publicades per l'Istituto Italiano Imballaggio (Institut Italià d'Embalatge) i disposa d'un equip especialitzat que permet avaluar els diferents aspectes d'interaccions en envasat.

Els nostres serveis i anàlisis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis:

Àmplia gamma d'anàlisi per ajudar-li a garantir la seguretat dels seus productes:

• Detecció de colorants alergénics, formaldehid, metalls pesats i altres substàncies residuals alergénicas o nocives
• Materials de contacte amb aliments
• Contaminació microbiològica
• Interacció entre productes i envasos
• VOC
• REACH i RoHS
• Projectes a mida

Proves d'avaluació del funcionament per a una àmplia gamma de productes, incloent plàstics, detergents, auxiliars d'absorció, envelliment accelerat i exposició a la llum i a la intempèrie.

Un sistema de garantia de qualitat te com objecitu augmentar la confiança del client i la credibilitat d'una empresa , per millorar processos de feina i eficàcia, i per habilitar una empresa a competir millor amb els seus rivals.

Condicions d'envelliment i canvis de rendiment per a una àmplia gamma de productes.

Assajos de recerca i desenvolupament per avaluar el rendiment, la seguretat i la durabilitat dels productes.

 • Biodegradabilitat i Compostabilitat
 • EU Ecolabel en detergents
 • Assessorament tècnic específic en una sèrie de temes
 • Desenvolupament d'un pla d'assaig
 • Avaluació de l'adequació de les al·legacions i compliment de l'etiquetatge
 • Material en contacte amb aliments
 • Envasat de Cosmètics
 • Envasos i contenidors farmacèutics

Biodegradabilitat i Compostabilitat, Assajos d'aptitut tecnològica i Estudi de Materials

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...