Una auditoria de qualitat proporciona una revisió àmplia dels programes i procediments d'una planta de processament d'aliments. Les auditories internes són una excel·lent oportunitat per verificar el seu sistema de qualitat i identificar àrees de millora.

Mérieux NutriSciences - Quality Systems Audits - Auditorías de sistemas de calidad - Auditories de sistemes de qualitat

Utilitzant com a base els seus sistemes de gestió de qualitat, els nostres auditors poden verificar el compliment dels paràmetres clau de qualitat en els seus processos operatius i avaluacions de productes acabats.

Durant les nostres avaluacions, avaluem els seus sistemes i programes, que s'estan aplicant en la seva instal·lació. Per oferir-li un informe complet de la seva organització, podem desenvolupar i dur a terme auditories de sistemes de qualitat en múltiples plantes.

Utilitzem els nostres propis llistats de comprovació (check-list) estàndard de cada indústria o una llista personalitzada dels aspectes a verificar d'acord als seus requeriments.

Més que dades, els nostres informes d'auditoria proporcionen detalls específics per prendre mesures correctives per eradicar les deficiències trobades. Ofereixen una excel·lent eina per a la millora contínua de l'organització.

Les auditories GMP de Mérieux NutriSciences avaluen la qualitat en tots els aspectes de les seves operacions per garantir la qualitat en la fabricació, envasat i etiquetatge:

  • Sistemes de protecció de la seguretat alimentària (APPCC, bones pràctiques de seguretat alimentària, contaminació de producte, gestió d'al·lergògens, formació en seguretat higiènica)
  • Sistemes de gestió (sistemes de gestió de la qualitat, bones pràctiques de fabricació (GMP), control de plagues, neteja i desinfecció, control de proveïdors, control de processos per assegurar la qualitat del producte, manteniment, bones pràctiques de laboratori, reclamació de clients i trazabilidad i recuperació de producte)
  • Disseny d’àrees exteriors, locals, equips i instal·lacions
  • Control de plagues
  • Pràctiques higièniques
  • Recepció, emmagatzemat i expedició
  • Neteja, ordre i desinfecció
  • Procesdos (matèries primeres i altres ingredients, control de processos)
  • Food Defense: Seguretat alimentària contra sabotatges i actes de terrorisme

L’estàndard GMP inclou per a alguns requisits, com a element diferenciador i eina d’alt valor afegit, criteris de valoració predefinits en funció del subsector alimentari que s’estigui avaluant, de manera que es tinguin en compte les millors pràctiques específiques de cada subsector en concret. La identificació dels perills, les característiques microbiològiques, etc., varien d'un producte a un altre i, per això, es fa necessari predeterminar els continguts mínims de l'estàndard en la seva aplicació a cadascun dels subsectores alimentaris.
Olis i greixos; aigua; aperitius i fruita seca; aromes i additius…

Es tracta d’una excel·lent eina per poder comparar la millora contínuade l’organització.

Posem a la seva disposició la nostra experiència de laboratori per a l'avaluació de la conformitat del seu laboratori contra estàndards reconeguts i contra els seus propis procediments interns d'operacions.

Des de les tècniques de manipulació de mostres asèptiques a la gestió de dades, els nostres auditors revisen tots els aspectes del seu sistema de qualitat per a detectar les deficiències que poden conduir a la producció de resultats qüestionables i l'alliberament de productes no segurs per als consumidors.

També li pot interessar