Mérieux NutriSciences ofereix una oferta de serveis d'auditoria per proporcionar una avaluació imparcial i independent dels seus programes de qualitat i seguretat alimentària.

Les nostres auditories permeten identificar el risc potencial de contaminació dins del seu sistema de seguretat alimentària i aplicar mesures correctivas quan sigui necessari. Proporcionen una eina molt eficaç per a la millora de la seguretat alimentària en els establiments dedicats a l'elaboració, envasat, emmagatzematge o transport d'aliments.

Cobrint tots els aspectes de la qualitat i seguretat alimentària, la nostra oferta d'auditories inclou:

  • Control d'Al·lèrgens
  • Listeria
  • Matèries estranyes
  • Risc de contaminació d'aliments
  • Frau alimentari
  • Auditories de verificació de APPCC
  • Auditoria de BPL (Bones Pràctiques de Laboratori)

Els nostres auditors poden proporcionar formació en gestió de crisi exigida per les autoritats en cas d'un brot de virus transmesos per aliments, patògens o contaminants que puguin portar a la retirada d'un producte. També podem realitzar una avaluació completa dels seus sistemes de seguretat alimentària, incloent els programes de control microbiològic del laboratori intern, logística, qualitat de proveïdors i identificació d'espècies animals i traçabilitat.

Per sobre de tot, una auditoria de Mérieux NutriSciences és una demostració del seu compromís amb la qualitat i seguretat alimentària.

També li pot interessar