ACREDITACIONS

Silliker Ibèrica disposa de les següents acreditacions:

Laboratori acreditat i/o autoritzat per a l'anàlisi i control de qualitat d'aliments, per:

 • el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (segons el Decret 123/2009, de 28 de juliol, del Registre dels laboratoris agroalimentaris de Catalunya (DOGC núm. 5433-31/07/2009),
 • el Registre de laboratoris de salut amibental y alimentària del Departament de Serveis Analítics de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (segons Decrt 43/2012, de 24 d'abril) amb el núm. LSAA-017-95,
 • la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, (segons l'article 4, de la Llei 17/2009, de 23 de novembre),
 • la Subdirecció General de Control i Anàlisi de la Qualitat del Ministeri de Sanitat i Consum,

​Laboratori d'assaig acreditat per ENAC per a la realització d'anàlisis fisicoquímiques, microbiològiques i sensorials en assajos de productes  alimentaris, segons ISO17025, amb el núm. 257/LE413 (Per a més informació sobre el rang de quantificació, matrius i mètodes d’assajos acreditats, tenen a la seva disposició el nostre abast d'acreditació ENAC).

Laboratori acreditat per a la determinació d’antibiòtics d’ús veterinari pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Laboratori validat pel Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) de la Comisió Europea per a estudis d’ homogeneïtat i caracterització de nutrients, toxines, residus veterinaris i microorganismes.

Laboratori autoritzat per al control físic-químic, químic i microbiològic de productes cosmètics, dentifrics, productes d’ estètica i productes d’higiene per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat amb el núm. 56-LC.

Laboratori autoritzat per FACE en l’abast de la Marca de Garantia “Controlat por FACE”.

MEMBRE DE:

 • l'Associació Espanyola de Laboratoris Independents (AELI),
 • la Union Internationale de Laboratoires Independants (UILI),
 • la Association of Official Analytical Chemists (AOAC),
 • EUROLAB-ESPANYA.

​COL·LABORA AMB:

 • CIDEM (Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya)
 • i del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, dins del Pla Nacional de Qualitat i Seguretat Industrial.

Com a complement al nostre rigorós sistema de control de qualitat  intern i al programa de control i d’intercomparació corporatiu, participem en diversos programes d’intercomparació que avalen la bondat dels nostres resultats:

 • ASFAC-Lab (Associació Catalana de Fabricants de Pinsos)
 • FAPAS
 • Inter 2000 (Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya)
 • IRMM
 • Laboratorio Agroalimentario de Santander
 • FEPAS
 • LEAP
 • LGC:
  • ​BAPS (Brewery analytes proficency testing scheme)
  • QMS (Microbiology Scheme)
  • QMAS (Meat Analysis Scheme)
  • QWAS (Water Analysis Scheme)
  • QDCS (Dairy Chemistry Scheme)
  • QCS (Quality Chocoalte Scheme)
 • QM (Quality Management)
 • SILLIKER (Chemistry Global Proficiency Program)
 • Nestle Food Chem Test / Micro Path Test
 • DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien)