Un organisme modificat genèticament (OMG) és un organisme el material genètic del qual ha estat modificat mitjançant tècniques d'enginyeria genètica. Molts països de tot el món han promulgat lleis per restringir els nivells d’OMG en els productes alimentaris. Aquestes inclouen comunament soia i blat de moro. 

Els fabricants d'aliments i pinsos requereixen amb freqüència gestionar la traçabilitat de les matèries que contenen OMGs a través de tota la cadena de producció i definir els requisits d'etiquetatge per als productes que els contenen.

Sense considerar-se aquest un llistat exhaustiu, haurà de prestar-se especial atenció als productes que continguin o estiguin compostos per algun dels següents ingredients: colza, soia, xicoira, blat de moro, patata, tomàquet, xarop de glucosa, o additius que puguin portar com a excipient algun d'aquests ingredients.

Els OMG "organismes modificats genèticament " i la seva presència en la dieta han generat en els últims anys un debat sobre l'efecte d'aquests organismes en la salut i el seu ús en indústria alimentària.

L'aplicació de l'experiència analítica específica dels experts de Mérieux NutriSciences permet oferir serveis qualitatius i quantitatius per PCR per a la detecció d’OMG en aliments.

Matrius analitzables:

 • Additius
 • Fleca
 • Colza
 • Cereals i productes derivats
 • Blat de moro i Soia
 • Xocolata
 • Confiteria
 • Fiambres
 • Carn i productes carnis
 • Aliments per a mascotes
 • Patata
 • Arròs
 • Conserves vegetals

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...