L'anàlisi sensorial és una disciplina científica que aplica els principis de disseny experimental i anàlisi estadística per a l'ús dels sentits humans (vista, olfacte, gust, tacte i oïda) amb el propòsit d'avaluar els productes de consum. Portem més de 30 anys d'experiència en la recerca sensorial col·laborant amb equips d'I + D, comercials, equips de vendes i fabricadors per optimitzar les característiques dels seus productes.    

Mérieux NutriSciences - Sensory studies - Análisis Sensorial - Anàlisi Sensorial

Mérieux Nutrisciences ofereix una gamma completa de serveis sensorials amb 240 experts sensorials en 12 laboratoris dedicats a tot el món.

A nivell mundial, cobrim tots els assajos sensorials, incloent test amb consumidors entrenats i no entrenats, proves de discriminació, proves quantitatives i qualitatives i formaicó sensorial. Oferim proves en sala i proves d’ús a la llar (home-test).

Posem a la seva disposició dos tipus de panells sensorials personalitzats d'acord a les seves necessitats:

 • Panells multiproducte
 • Panells especialitzats

Serveis sensorials de recerca

Cada individu té una experiència única en contacte amb el producte. Analitzar i comprendre les percepcions sensorials dels consumidors del seu producte és la millor manera d'assegurar-se que compleix amb les expectatives del mercat.

Els nostres estudis sensorials permeten:

 • Establir el posicionament sensorial dels seus productes en el seu entorn competitiu
 • Explicar les preferències del consumidor (mapa de preferències) i definir les vies d'optimització o identificar nous nínxols sensorials
 • Comprendre la signatura-petjada sensorial d'una marca
 • Validar noves formulacions o processos de fabricació
 • Avaluar la constància sensorial dels seus productes a través del temps (determinació de temps de vida útil, seguiment de qualitat, etc.)
 • Crear un vocabulari sensorial específic per a la categoria del seu producte

Serveis d’anàlisis Sensorial:

 • Es duu a terme quan s'ha d'obtenir la informació sensorial detallada (exemple: aparença, aroma, textura). El resultat és un "perfil sensorial" que descriu els atributs del producte i la intensitat de cada atribut
 • S'utilitza per definir les característiques sensorials d'un “target” per al desenvolupament d'un producte o definició d'un estàndard. Les característiques identificades en el producte permeten la creació d'un perfil o petjada de producte.  
 • S'empra un panell descriptiu de 10 a 20 membres entrenats específicament per a aliments.  
 • Test triangular – Determina si existeix una diferència entre dues mostres. Entre tres mostres, s'informa als panelistes que hi ha dos iguals i una és diferent i se'ls demana determinar quin és la mostra estranya o diferent i descriure la naturalesa de la diferència.  
 • Grau de diferència (DOD) / Diferència del Control – Determina l'existència i la magnitud de la diferència entre dues mostres. S'utilitza quan la mida de la diferència relativa amb el control és important per a la presa de decisions-, així com per als programes de QA /QC. Els panelistes reben una àmplia formació en la metodologia del DOD, la qual cosa els permet discriminar diferències en les mostres i quantificar la magnitud de la diferència.

Conegui més sobre els nostres programes de formació en metodologies sensorials i de consum i en la posada a punt de panells d'experts. (Enllaç a Formació).

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...