El mostreig i anàlisi de les terres agrícolas permet definir les característiques agronòmiques i determinar la seva capacitat per rebre llots procedents de plantes de tractament d’aigües residuals o altres fonts de matèries primeres que puguin ser reutilitzades amb fins agronòmics. 

Mérieux NutriSciences realitza els següents análisis de terrenys agrícolas.

• Avaluació de fertilitat mitjançant pH, nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, alumini H +, capacitat d'intercanvi iònic, matèria orgànica i alumini.
• Micro i macro nutrients.
• Identificació de característiques agronòmiques i / o toxicològiques.
• Avaluació de la capacitat del sòl per rebre llots o altres residus, com s'estableix en les directrius ambientals actuals.

Llots i residus per fertilització
En agricultura, els llots de les plantes de tractament biològic i els residus agrícoles poden ser utilitzats com a fertilitzants. El fang és un material semisòlid procedent de plantes de tractament d'aigües residuals industrials o domèstiques. El fang de les plantes de tractament de residus s'utilitza cada vegada més com a fertilitzant en l'agricultura o com una font d'energia alternativa amb baixos nivells de carboni. Mérieux NutriSciences ofereix serveis d'anàlisi per caracteritzar els llots i identificar la seva reutilització adequada en agricultura o en la producció de biogàs. A més, les característiques dels llots són un índex de l'eficiència dels processos de purificació d'aigua.

Plans de fertilització
Mérieux NutriSciences defineix un pla de fertilització basat en les característiques dels sòls agrícoles analitzats i els seus resultats analítics obtinguts en relació amb el cultiu específic del client.

També li pot interessar