Mérieux NutriSciences - Financial Services - Servicios Financieros - Serveis Financers

L'avaluació i control del microclima en ambients d'interior garanteix l'optimització de l'eficiència d'un treballador.

Pel que fa al component físic, tant un microclima moderat (temperatura, humitat i intercanvi d'aire) com el nivell de soroll poden tenir repercussions. Quant a l'aspecte químic, es realitzen controls a nivell de CO2, contaminants potencials dependents del lloc de treball (centre urbà, zones industrials), edat de l'edifici i les seves instal·lacions que potencialment poden contenir amiant i / o fibres artificials vítries. Per al monitoratge microbiològic, s'han de considerar paràmetres indispensables com ara càrregues microbianes i fúngiques en l'aire juntament amb el control de legionel·la. Mérieux NutriSciences satisfà les necessitats dels clients mitjançant el seguiment i control dels elements químics, físics i microbiològics potencialment presents en un lloc de treball.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

L'aigua és un element fonamental per als organismes i les activitats humanes. La norma actual especifica les seves característiques químiques, físiques i biològiques segons l'ús final.

Mérieux NutriSciences realitza una àmplia gamma d'anàlisi per donar suport als controls en el camp dels riscos hidrològics, el monitoratge d'àrees contaminades i terres de cultiu.

Tots els processos de fabricació produeixen residus líquids i sòlids. Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'assajos per donar suport a la classificació de residus i programes de gestió de residus ambientalment responsables.

L'equip de mostreig de Mérieux Nutrisciences té una experiència de trenta anys i està compost per tècnics altament qualificats. També compta amb materials d'avantguarda i línies de mostreig: s'actualitzen constantment i compleixen amb els requisits de les normes tècniques. Es tracta del mesurament d'emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials (incineradores, refinadores i plantes petroquímiques).

L'anàlisi i control de la qualitat de l'aire és una part integral de la protecció ambiental. Mérieux NutriSciences ofereix el control de la qualitat de l'aire en l'entorn industrial per garantir un entorn laboral segur.

Els controls inicials i posteriors de la cura d'actius permeten avaluar si els resultats d'un sistema de fabricació o una part d'elles estan dins dels requisits esperats i responen de manera efectiva en termes tecnològics, econòmics i ambientals. Aquest enfocament és summament útil per a les persones encarregades de decidir l'estratègia comercial ja que permet un equilibri entre inversions econòmiques i rendiment de la producció.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...