Fins i tot les empreses més estructurades o les plantes de fabricació més complexes necessiten realitzar les comprovacions necessàries que els permetin avaluar el seu rendiment, per saber si estan operant d'acord amb els requisits esperats i, per tant, la resposta és positiva des del punt de vista tecnològic, econòmic i mediambiental.

Aquest enfocament és extremadament útil per a aquells que decideixen sobre les estratègies de negoci, ja que permet una operació equilibrada entre les inversions econòmiques i el rendiment de la producció.

En aquest camp, Mérieux NutriSciences ofereix serveis d'assajos dedicats a diferents sectors de fabricació, realitzant controls tant de les matèries primeres com dels residus.

Mérieux NutriSciences - Electrical equipment

 

Els materials elèctrics i electrònics necessiten una cura especial per garantir que siguin tractats i eliminats de forma segura, especialment perquè els seus components poden contenir contaminants com a plom, mercuri, cadmi, crom, beril·li o retardants de flama bromats. Mérieux NutriSciences pot realitzar les proves necessàries per garantir el correcte reciclatge i el compliment de les normatives locals i internacionals.

Mérieux NutriSciences - Building materials

 

Els materials de construcció en forma d'àrids poden ser reciclats i reutilitzats en carreteres i treballs de construcció, permetent així un estalvi de costos, una major eficiència en els processos i un menor impacte mediambiental. Mérieux NutriSciences realitza assajos analítics sobre els àrids de construcció per determinar la seva idoneïtat per a altres usos.

 
  Mérieux NutriSciences - Metals an alloys

   

  Els aliatges són una combinació de dos o més elements i almenys un d'ells és un metall. El material resultant té diferents propietats metàl·liques que sovint superen les dels seus components individuals. El control de qualitat d'aquests materials és important en cada etapa del procés metal·lúrgic, ja que fins i tot petits canvis en la formulació preestablerta poden conduir a una menor qualitat i rendiment. Mérieux NutriSciences pot avaluar la qualitat dels aliatges (composició, microcontaminants, classificació) i la seva conformitat amb les especificacions tècniques i les normes internacionals.

   
   Mérieux NutriSciences - Oil and fuels

    

   L'avaluació analítica de tots els productes petrolífers i dels principals combustibles fòssils permet definir la seva qualitat en l'ús previst. Mérieux NutriSciences ofereix serveis d'assajos sobre lubrificants, olis minerals i sintètics, biocarburants de naturalesa sòlida o líquida -pellets, biomassa de fusta, residus procedents de l'activitat agrícola o olis vegetals refinats utilitzats amb finalitats energètiques-. Per exemple, l'anàlisi dels combustibles dièsel garanteix la seva qualitat i seguretat d'ús en motors i unitats tèrmiques d'última generació (millor rendiment i major vida útil); el garbellat complet de totes les propietats químiques i físiques de la gasolina d'automoció garanteix la qualitat real, i l'estudi sobre el biogàs garanteix la composició i la qualitat per a possibles usos com a combustible (millor rendiment per a finalitats tèrmiques). Mérieux NutriSciences també realitza la caracterització completa dels combustibles gasosos per certificar la seva composició i el compliment de la normativa i garantir la qualitat per a les finalitats més comunes d'ús.

    
    Mérieux NutriSciences - Polymers

     

    Un polímer és una substància composta de macromolècules: encara que el terme sol referir-se als plàstics, en realitat inclou una gran classe de compostos naturals i sintètics les propietats dels quals poden utilitzar-se per millorar l'aspecte, la resistència i la facilitat de treball d'un producte. Mérieux NutriSciences realitza l'anàlisi dels polímers per optimitzar el seu ús en la fabricació o per verificar que el material compleix amb les especificacions. Es realitzen els següents assajos: identificació, avaluació del tipus i quantitat de càrregues inorgàniques, assaig multicapa per a l'estudi de la composició i gruix de cada capa en materials polilaminats.

     

     També li pot interessar

     DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

     Contacti amb nosaltres!

     Latest News
     25 de Novembre de 2021
     Noticias Locales , Legislación y normas
       El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
     25 de Novembre de 2021
     Noticias Locales , Legislación y normas
       El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...