Realitzem anàlisi de caracterització de residus per establir els mètodes correctes per a la seva manipulació, com ara recuperació o eliminació (tractament, incineració). 

we_liquid_waste_residuos_liquidos_residus_liquids.jpg

Les instal·lacions de producció d'energia a partir de residus permeten la reutilització de determinats residus com a fonts d'energia o matèries primeres, sense recórrer als recursos naturals i els combustibles fòssils, especialment en les indústries d'ús intensiu d'energia, com les que produeixen formigó o energia. Aquests combustibles alternatius han de ser caracteritzats per determinar el seu ús més apropiat. La caracterització dels residus físics, químics i biològics es pot dur a terme per establir els mètodes adequats per a la seva manipulació, recollida, tractament i eliminació. Disposem dels següents serveis analítics per a materials sòlids i industrials:

• Classificació dels residus que s'eliminaran d'acord amb la normativa nacional i internacional

• Assaigs in vitro per avaluar el comportament dels materials amb alt pH.

També li pot interessar