Realitzem anàlisi de caracterització de residus per establir els mètodes correctes per a la seva manipulació, com ara recuperació o eliminació (tractament, incineració). 

we_liquid_waste_residuos_liquidos_residus_liquids.jpg

Les instal·lacions de producció d'energia a partir de residus permeten la reutilització de determinats residus com a fonts d'energia o matèries primeres, sense recórrer als recursos naturals i els combustibles fòssils, especialment en les indústries d'ús intensiu d'energia, com les que produeixen formigó o energia. Aquests combustibles alternatius han de ser caracteritzats per determinar el seu ús més apropiat. La caracterització dels residus físics, químics i biològics es pot dur a terme per establir els mètodes adequats per a la seva manipulació, recollida, tractament i eliminació. Disposem dels següents serveis analítics per a materials sòlids i industrials:

• Classificació dels residus que s'eliminaran d'acord amb la normativa nacional i internacional

• Assaigs in vitro per avaluar el comportament dels materials amb alt pH.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...