A més d'elaborar el pla d'anàlisi de residus i residus reutilitzables, Mérieux NutriSciences ofereix suport legal matèria de residus. 

Aquests serveis inclouen:

• Formació sobre qüestions mediambientals en la gestió global dels residus (divisió, emmagatzematge temporal, recollida i envasat amb etiquetatge correcte),
• Formació en l'elaboració de tots els informes necessaris per a la gestió de residus: traçat i registre de documents de càrrega i descàrrega, recull de formularis d'identificació de residus,
• Assistència tècnica davant d'organismes públics en l'obertura de mostres oficials i la seva anàlisi,
• Assistència tècnica d'un expert en cas de litigi amb l'autoritat pública inspectora.

També li pot interessar