La professionalitat i l'actualització contínua caracteritzen aquesta àrea.

we_sampling_muestreo_mostreig.jpg

El personal dedicat al mostreig i les activitats sobre el terreny s'actualitza constantment i es capacita d'acord amb les actuals normes de mostreig. Els equips operatius de la secció mediambiental de Mérieux NutriSciences compten amb un ampli i degudament equipat parc de vehicles per al transport d'eines de mostreig i mesurament, recipients de mostreig i mostres.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
22 de Juliol de 2021
Noticies Locals , Legislació i normes
  Al juny de 2021 IFS ha publicat la nova versió de la norma IFS Logistics (versió 2.3).
22 de Juliol de 2021
Noticies Locals
  En l'última dècada ha anat creixent la preocupació pel Medi Ambient, i cada vegada, són més les indústries i els consumidors que s'uneixen a diferents iniciatives que aposten per un embalatg...
22 de Juliol de 2021
Noticies Locals , Legislació i normes
  Al juny de 2021 IFS ha publicat la nova versió de la norma IFS Logistics (versió 2.3).
22 de Juliol de 2021
Noticies Locals
  En l'última dècada ha anat creixent la preocupació pel Medi Ambient, i cada vegada, són més les indústries i els consumidors que s'uneixen a diferents iniciatives que aposten per un embalatg...