La professionalitat i l'actualització contínua caracteritzen aquesta àrea.

we_sampling_muestreo_mostreig.jpg

El personal dedicat al mostreig i les activitats sobre el terreny s'actualitza constantment i es capacita d'acord amb les actuals normes de mostreig. Els equips operatius de la secció mediambiental de Mérieux NutriSciences compten amb un ampli i degudament equipat parc de vehicles per al transport d'eines de mostreig i mesurament, recipients de mostreig i mostres.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...