La professionalitat i l'actualització contínua caracteritzen aquesta àrea.

we_sampling_muestreo_mostreig.jpg

El personal dedicat al mostreig i les activitats sobre el terreny s'actualitza constantment i es capacita d'acord amb les actuals normes de mostreig. Els equips operatius de la secció mediambiental de Mérieux NutriSciences compten amb un ampli i degudament equipat parc de vehicles per al transport d'eines de mostreig i mesurament, recipients de mostreig i mostres.

També li pot interessar