Mérieux NutriSciences - Government Supervisory Authorities Universities- Gobierno Autoridades de Inspección y Universidades-Govern Autoritats d'inspecció i universitats

El Codi d'Ètica, la fiabilitat i l'alta qualitat dels serveis fan de Mérieux NutriSciences la referència màxima per a les autoritats públiques, els òrgans de control i les universitats de tot el país.

Les nombroses tècniques analítiques, les nombroses eines d'avantguarda i l'elevat nombre d'assaigs acreditats (de conformitat amb la norma UNI CEI EN ISO / IEC 17025: 2005) permeten Mérieux NutriSciences atendre i donar suport sol·licituds analítiques especials o sol·licituds d'investigació. Els serveis ja realitzats per importants oficines de la Universitat, l'ARPA i el Ministeri Públic demostren sens dubte que els resultats analítics són legalment concloents també gràcies als nombrosos asseguraments de qualitat i controls de qualitat (QA / QC).

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

L'aigua és un element fonamental per als organismes i les activitats humanes. La norma actual especifica les seves característiques químiques, físiques i biològiques segons l'ús final.

Mérieux NutriSciences realitza una àmplia gamma d'anàlisi per donar suport als controls en el camp dels riscos hidrològics, el monitoratge d'àrees contaminades i terres de cultiu.

Tots els processos de fabricació produeixen residus líquids i sòlids. Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'assajos per donar suport a la classificació de residus i programes de gestió de residus ambientalment responsables.

L'equip de mostreig de Mérieux Nutrisciences té una experiència de trenta anys i està compost per tècnics altament qualificats. També compta amb materials d'avantguarda i línies de mostreig: s'actualitzen constantment i compleixen amb els requisits de les normes tècniques. Es tracta del mesurament d'emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials (incineradores, refinadores i plantes petroquímiques).

Emissions

L'anàlisi i control de la qualitat de l'aire és una part integral de la protecció ambiental. Mérieux NutriSciences ofereix el control de la qualitat de l'aire en l'entorn industrial per garantir un entorn laboral segur.

Els controls inicials i posteriors de la cura d'actius permeten avaluar si els resultats d'un sistema de fabricació o una part d'elles estan dins dels requisits esperats i responen de manera efectiva en termes tecnològics, econòmics i ambientals. Aquest enfocament és summament útil per a les persones encarregades de decidir l'estratègia comercial ja que permet un equilibri entre inversions econòmiques i rendiment de la producció.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

24 de Gener de 2020
Noticies
  FSSC va publicar un document d'interpretació de la norma ISO 22000:2018 en col·laboració amb KTBA i Précon
14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...