Mérieux NutriSciences - Waste management- Gestión de residuos - Gestió de residus

La complexitat jurídica i burocràtica de la gestió de residus (des del pla de mostreig fins als resultats analítics jurídicament concloents relacionats amb la classificació dels residus i el seu destí final i / o recuperació) requereix el suport d'un proveïdor qualificat i experimentat en aquest camp.

La responsabilitat penal dels gestors i titulars de residus i les múltiples verificacions realitzades per les autoritats impliquen l'elaboració d'un perfil analític adequat amb la informació essencial facilitada pel titular / productor així com la descripció completa i precisa del cicle de producció, les matèries primeres utilitzades i les seves fulles de dades de seguretat, així com les qüestions relacionades amb la seguretat. Per una anàlisi més profunda dels residus, Mérieux NutriSciences ofereix sessions de formació i seminaris / conferències, depenent de la necessitat específica. Mérieux NutriSciences també ofereix serveis de mostreig i anàlisis químiques i microbiològiques de les matrius mediambientals establertes pel Decret Legislatiu italià n. 36 dd. 13 de gener de 2003 sobre el Pla de Vigilància i Control d'abocadors: preveu que el mostreig i l'anàlisi han de ser realitzats per laboratoris independents i competents, segons els mètodes oficials.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

L'aigua és un element fonamental per als organismes i les activitats humanes. La norma actual especifica les seves característiques químiques, físiques i biològiques segons l'ús final.

Mérieux NutriSciences realitza una àmplia gamma d'anàlisi per donar suport als controls en el camp dels riscos hidrològics, el monitoratge d'àrees contaminades i terres de cultiu.

Tots els processos de fabricació produeixen residus líquids i sòlids. Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'assajos per donar suport a la classificació de residus i programes de gestió de residus ambientalment responsables.

L'equip de mostreig de Mérieux Nutrisciences té una experiència de trenta anys i està compost per tècnics altament qualificats. També compta amb materials d'avantguarda i línies de mostreig: s'actualitzen constantment i compleixen amb els requisits de les normes tècniques. Es tracta del mesurament d'emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials (incineradores, refinadores i plantes petroquímiques).

L'anàlisi i control de la qualitat de l'aire és una part integral de la protecció ambiental. Mérieux NutriSciences ofereix el control de la qualitat de l'aire en l'entorn industrial per garantir un entorn laboral segur.

Els controls inicials i posteriors de la cura d'actius permeten avaluar si els resultats d'un sistema de fabricació o una part d'elles estan dins dels requisits esperats i responen de manera efectiva en termes tecnològics, econòmics i ambientals. Aquest enfocament és summament útil per a les persones encarregades de decidir l'estratègia comercial ja que permet un equilibri entre inversions econòmiques i rendiment de la producció.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...