El grup de verificació EMS s'ocupa de la mesura de les emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials. En concret, les activitats es refereixen a:

• avaluació del lloc;
• elaboració de plans de mesura i adaptació del lloc;
• monitoratge de tots els paràmetres previstos per les autoritzacions ambientals integrades o autoritzacions d'emissions (verificacions QAL2, AST, linealitat, precisió, correlació);
• QAL2 verifica [procediment per verificar l'operació correcta d'EMS a través d'una sèrie de mesures en paral·lel, utilitzant els sistemes de referència estàndard (SRM). Abans de dur a terme proves paral·leles, comproveu l'operació correcta d'EMS mitjançant proves funcionals realitzades per l'operador de planta EMS o el personal de manteniment (Sistema de mesurament d'emissions en continu).

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...