Mérieux NutriSciences - Building and construction - Edificación y construcción -  Edificació i construcció

L'atenció del públic i de les institucions sobre l'impacte que la indústria de la construcció té sobre el medi ambient i la salut humana és cada vegada més urgent.

Les inspeccions realitzades pels organismes de control estan augmentant i les lleis cada cop més restrictives vigents van portar a la indústria a realitzar verificacions i monitoratge de materials i productes utilitzats en la construcció de materials més sostenibles com productes reciclats o reutilitzats. També són importants els possibles contaminants físics i químics de les activitats de construcció, com ara pols, soroll, vibracions. De manera similar i causa de les obligacions reglamentàries, fins i tot les demolicions i les activitats de desmantellament han de ser recolzades i autoritzades per controls analítics químics i físics, prestant especial atenció als contaminants generalitzats com l'amiant, les fibres vítries artificials, els hidrocarburs i les substàncies volàtils. Mérieux NutriSciences ofereix serveis de consultoria, mostreig i anàlisi de matrius mediambientals resultants d'activitats de construcció i demolició en total compliment amb la legislació mediambiental vigent.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

L'aigua és un element fonamental per als organismes i les activitats humanes. La norma actual especifica les seves característiques químiques, físiques i biològiques segons l'ús final.

Mérieux NutriSciences realitza una àmplia gamma d'anàlisi per donar suport als controls en el camp dels riscos hidrològics, el monitoratge d'àrees contaminades i terres de cultiu.

Tots els processos de fabricació produeixen residus líquids i sòlids. Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'assajos per donar suport a la classificació de residus i programes de gestió de residus ambientalment responsables.

L'equip de mostreig de Mérieux Nutrisciences té una experiència de trenta anys i està compost per tècnics altament qualificats. També compta amb materials d'avantguarda i línies de mostreig: s'actualitzen constantment i compleixen amb els requisits de les normes tècniques. Es tracta del mesurament d'emissions de fonts estacionàries de grans instal·lacions industrials (incineradores, refinadores i plantes petroquímiques).

L'anàlisi i control de la qualitat de l'aire és una part integral de la protecció ambiental. Mérieux NutriSciences ofereix el control de la qualitat de l'aire en l'entorn industrial per garantir un entorn laboral segur.

Els controls inicials i posteriors de la cura d'actius permeten avaluar si els resultats d'un sistema de fabricació o una part d'elles estan dins dels requisits esperats i responen de manera efectiva en termes tecnològics, econòmics i ambientals. Aquest enfocament és summament útil per a les persones encarregades de decidir l'estratègia comercial ja que permet un equilibri entre inversions econòmiques i rendiment de la producció.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Octubre de 2021
Noticies Locals , Legislació i normes
  Els consumidors consulten cada dia més les pàgines web on es troben els productes que els interessen, per això, aquest canal de comunicació és una excel·lent eina per a destacar els benefici...
18 de Octubre de 2021
Notícies Empresa
  Mérieux NutriSciences, un destacat proveïdor de serveis per al sector alimentari a tot el món ha adoptat un nou logotip i identitat de marca que destaca la següent missió: