Entre tots els seus serveis, Mérieux NutriSciences dóna suport a la aplicabilitat d'ADR (Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera)

en la gestió de mercaderies perilloses entrants i sortints (residus), tant en la gestió de l'envasat, etiquetatge i emmagatzematge de mercaderies perilloses com en la preparació dels documents requerits per complir amb les disposicions de l'acord.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...