Entre tots els seus serveis, Mérieux NutriSciences dóna suport a la aplicabilitat d'ADR (Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera)

en la gestió de mercaderies perilloses entrants i sortints (residus), tant en la gestió de l'envasat, etiquetatge i emmagatzematge de mercaderies perilloses com en la preparació dels documents requerits per complir amb les disposicions de l'acord.

També li pot interessar