El terme "residu" es refereix a qualsevol material que s'hagi descartat o abandonat, d'acord amb la legislació o com a conseqüència d'una activitat industrial, agrícola, pública o domèstica i que pugui ser sòlid, líquid o semisòlid.

Totes les activitats de fabricació impliquen la classificació de la producció de residus sòlids i líquids per establir els mètodes correctes per a la seva gestió i eliminació. Els laboratoris Mèrieux NutriSciences poden realitzar la classificació de residus i ajudar els clients a elaborar els seus programes de gestió de residus.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...