El terme "residu" es refereix a qualsevol material que s'hagi descartat o abandonat, d'acord amb la legislació o com a conseqüència d'una activitat industrial, agrícola, pública o domèstica i que pugui ser sòlid, líquid o semisòlid.

Totes les activitats de fabricació impliquen la classificació de la producció de residus sòlids i líquids per establir els mètodes correctes per a la seva gestió i eliminació. Els laboratoris Mèrieux NutriSciences poden realitzar la classificació de residus i ajudar els clients a elaborar els seus programes de gestió de residus.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

27 de Gener de 2020
Noticies
  Recentment s'ha publicat l'informe corresponent al reporti de 2018 sobre zoonosi publicat per la EFSA (European Food Safety Authority) i ECDC (European Centri for Disease Prevention and Cont...
27 de Gener de 2020
Noticies
  Mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2020/16 de la Comissió, s'autoritza la comercialització del «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment sempre que:
27 de Gener de 2020
Noticies
  Recentment s'ha publicat l'informe corresponent al reporti de 2018 sobre zoonosi publicat per la EFSA (European Food Safety Authority) i ECDC (European Centri for Disease Prevention and Cont...
27 de Gener de 2020
Noticies
  Mitjançant el Reglament d'Execució (UE) 2020/16 de la Comissió, s'autoritza la comercialització del «cloruro de nicotinamida ribósido» com a nou aliment sempre que: