El terme "residu" es refereix a qualsevol material que s'hagi descartat o abandonat, d'acord amb la legislació o com a conseqüència d'una activitat industrial, agrícola, pública o domèstica i que pugui ser sòlid, líquid o semisòlid.

Totes les activitats de fabricació impliquen la classificació de la producció de residus sòlids i líquids per establir els mètodes correctes per a la seva gestió i eliminació. Els laboratoris Mèrieux NutriSciences poden realitzar la classificació de residus i ajudar els clients a elaborar els seus programes de gestió de residus.

També li pot interessar