L'amiant és una fibra mineral l'ús ha estat prohibit en molts països del món a causa del risc de malalties greus causades per la inhalació perllongada de les seves fibres. 

we_asbestos_artifical_fibers_amianto_fibras_amient_fibres.jpg

Les fibres vítries artificials (llana mineral, fibres ceràmiques refractàries) poden perjudicar la salut humana i requereixen una cura especial en la seva manipulació o eliminació. Mérieux NutriSciences ofereix la seva experiència en l'anàlisi d'amiant i fibres vítries artificials; al llarg dels anys hem desenvolupat tècniques eficaces per a la detecció, quantificació i tipificació de l'amiant total, pols d'amiant i fibres soltes. Alguns dels casos més freqüentment analitzats són les deixalles sòlides com amiant o ciment d'amiant, residus de construcció, material refractari, fibres sintètiques i materials amb presència sospitosa d'amiant i calçades de vies fèrries.

Cartografia
Mérieux NutriSciences ofereix el cens, la cartografia i la caracterització de productes que contenen amiant en edificis, plantes, etc.

Avaluacions de situació
Mérieux NutriSciences ofereix l'avaluació de productes que contenen amiant i avalua els riscos per a la salut mitjançant l'ús d'algoritmes aprovats; L'estat de la coberta d'amiant / ciment també es pot avaluar d'acord amb la normativa aplicable.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...