L’aigua subterrània flueix per sota de la superficie terrestre, a terra o formacions rocoses en forma d’aqüífers. Ja que són una font destinada al consum humà, poden ser perjudicials per a la salut humana si están contaminats per indústries i activitats antròpiques.

La vigilancia de les aigües subterrànies inclou el seu mostreig i anàlisi i mesuraments del nivel freatimétrico.
Mérieux NutriSciences ofereix serveis de mostreig i anàlisi d’aigües subterrànies en total conformitat amb les normes mediambientals internacionals.

Els nostres serveis de vigilancia ambiental inclouen

• Assaigs microbiològics
• Assaigs ecotoxicològics
• Mesuraments del nivell freatimétrico.
• Assaigs in situ
• Detecció i assaigs de contaminants orgànics i inorgànics, entre els quals es troven compostos orgànics volàtils (COVs), lPCDD / PCDFs y PCBs, Hidrocarburs Totals del Petroli (TPHs), Compostos Orgànics Semivolàtils (SVOCs) i metalls.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...