Els efluents industrials i residencials, àmpliament coneguts com a aigües residuals, són una font potencial de contaminació de l’aigua i del sòl. 

we_waste_water_aguas_residuales_aigues_residuals.jpg

El seu seguiment i tractament contribueixen a salvaguardar la seguretat de la salut humana i la salubritat del medi ambient. Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de serveis de mostreig i análisis per donar suport als plans de vigilancia i tractament d’aigües residuals. Els assaigs inclouen la caracterització d’efluents industrials i domèstics per controlar la qualitat i el compliment de les normes i directrius ambientals internacionals. Els serveis també inclouen assaigs ecotoxicològics com ara toxicitat aguda i crònica en peixos, Microtox, micro-crustacis (Daphnia similis), algues marines, etc.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...