Mérieux NutriSciences realitza anàlisis d'aigua potable i aigües minerals. 

we_potable_water_agua_potable_aigua.jpg

Els nostres laboratoris especialitzats realitzen assaigs microbiològics per identificar bacteris potencialment nocius i assaigs químics per a determinar la radioactivitat, residus i contaminants, incloent metalls pesants, PCB i dioxines. També oferim assaigs per determinar Legionella pneumophila per gestionar el risc de malaltia del legionari. Els controls sobre la qualitat de l'aigua es realitzen per garantir la seguretat de l'aigua a les zones de bany i balnearis públics (spas), així com la qualitat de l'aigua per a usos agrícoles (com el reg de cultius) i l'aigua utilitzada en processos industrials o efluents urbans i industrials. S'estableixen mesures preventives per limitar la contaminació, evitar el desenvolupament de bacteris en entorns crítics i vigilar els nivells de legionel·la o altres contaminants específics tals com Pseudomonas.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...