Mérieux NutriSciences ofereix un conjunt complet d’assaigs adequats per avaluar les propietats físiques i químiques de productes tècnics, substàncies actives i prodcutes formulats. Els nostres experts están preparats per realizar una àmplia gamma d’estudis necessaris per el registre d’agroquímics i productes fitosanitaris. Tots els assaigs es realitzen d’acord amb els mètodes oficials (per exemple, CIPAC, OCDE) i per mètodes validats internament.

ag_physicochem_technical_properties_propiedades_propietats.jpg

Propietats físiques i químiques:

 • Dades espectrals (UV / Vis, FT-IR, RMN, MS, HRMS, XRD, etc.)
 • Rang de punt de fusió i rang de punt d’ebullició
 • pH - acidesa o alcalinitat
 • Densitat relativa i densitat aparent
 • Tensió superficial
 • Solubilitat en aigua i solubilitat en dissolvents orgànics
 • Coeficient de repartiment (n-octanol/aigua)
 • Viscositat
 • Estabilitat en dissolvents orgànics
 • Constant de dissociació en medi aquós
 • Estat físic/agregat, aspecte, color, olor
 • Pressió de vapor
 • Reactivitat cap al material del contenidor
 • Distribució del tamany de partícula (granulometria)
 • Hidròlisi
 • Fotòlisi en medi aquós
 • Estudis d’estabilitat accelerada i a llarg termini (vida comercial)
 • Estabilitat tèrmica i aèria
 • Composició del fum

 

Propietats tècniques dels productes formulats:

 • Mullabilitat
 • Suspensibilitat, espontaneïtat i estabilitat de dispersió
 • Anàlisi de tamisat en humit i sec
 • Emulsionabilitat, re-emulsionabilitat i estabilitat de l’emulsió
 • Temps de desintegració
 • Distribució de la mida de la partícula, contingut de pols, desgast, friabilitat
 • Persistència de l’escuma
 • Fluïdesa / capacitat d’abocament / pulverulència
 • Velocitat de combustió / exhaustivitat de la combustió
 • Propietats tècniques dels aerosols (polvorització, obstrucció, etc.)
 • Grau de dissolució

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...