ag_chemical_formulations_formulaciones_formulacions.jpg

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

  • Propietats fisic-químiques i tècniques
  • Determinació de substàncies actives i impureses
  • Estudis d’estabilitat

 

  • Anàlisi de cinc lots
  • Anàlisi preliminar de garbellat

Assaigs de caracterització de substàncies

Propietats físiques i químiques
Propietats tècniques dels productes formulats

Els laboratoris de Mérieux NutriSciences poden realitzar proves toxicològiques per avaluar els riscos potencials per a la salut, dels productes agroquímics, biocides i altres productes químics.

Estudis de mutagenicitat

Assaigs de mutagenicitat:

  • Assaig de mutació reversa bacteriana (test d’Ames) (OECD 471)
  • Assaig in vitro de micronuclis de cèl·lules de mamífers (OECD 487)
  • Assaig in vivo de micronuclis d’eritròcits de mamífers (OECD 474)
  • Assaig de mutació genética de cèl·lules de mamífer in vitro - Assaig de limfoma de ratolí (MLA) (OECD 490)

 

Estudis de mutagenicitat
Estudis ecotoxicològics, Destí mediambiental i residus

Assaigs ecotoxicològics:
    Toxicitat aquàtica
    Efectes sobre els organismes terrestres

Destinació i comportament ambiental

Estudis ecotoxicològics, Destí mediambiental i residus
Assaigs d’eficàcia
Assaigs d’eficàcia
Consultoria legal i tècnica sobre productes biocides i químics (REACH)
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

25 de Febrer de 2020
Noticies Locals
  El pròxim 1 d'abril de 2020 serà aplicable el Reglament d'Execució (UE) 2018/775 de la Comissió, de 28 de maig de 2018, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 26, apart...
25 de Febrer de 2020
Noticies Locals
  El passat 17 de febrer es va publicar el Reglament d'Execució (UE) 2020/206 de la Comissió pel qual s'autoritza la comercialització de polpa, suc de polpa i suc concentrat de polpa de Theobr...