Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma d’assaigs complexos per al registre i control de qualitat de productes agroquímics i biocides. Les nostres instal·lacions d’assaigs a tot al món estàn formades per experts amb més de 20 anys de coneixement i experiència en agroquímics.

A través de la nostra experiencia i laboratoris equipats amb instruments de vanguardia, oferim serveis d’assaigs per alliberament de substàncies medicinals a orri, productes agroquímics i biocides.

Oferim suport per els següents serveis:

Propietats fisic-químiques i tècniques (enllaç)

Determinació de substàncies actives i impureses
Mérieux NutriSciences ofereix suport per el desenvolupament i validació de mètodes adequats per la determinació quantitativa i identificació de principis actius.

Estudis d’estabilitat
Els estudis d’estabilitat es duen a terme d’acord amb diverses directrius, com CIPAC o ICH, per avaluar els efectes de la llum, la temperatura i la humitat relativa sobre els ingredients actius i els productes formulats.

  • Estudis d’estabilitat accelerada (CIPAC 46.3)
  • Estudis d’estabilitat a llarg termini
  • Estudis d’estabilitat a baixa temperatura (CIPAC 39.3)
  • Estudis de fotoestabilitat (ICH Q1B)

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...