El Reglament (CE) núm. 1907/2006, relatiu al Registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) i per el que es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics, té com a objectiu garantizar un alt nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient.

En el marc de REACH, tots els productes químics fabricats o importats en quantitats superiors a una tonelada métrica a l’any s’han de registrar a una base de dades central gestionada per l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (ECHA).

Mérieux NutriSciences ofereix la caracterització completa de substàncies ben definides i de substàncies UCVB, així com el compliment dels requisits de l’annex VI del Reglament REACH.

Assaigs de caracterització de substàncies:

Dades espectrals

 • Espectre UV / Vis
 • Espectres FT-IR
 • Espectres de RMN
 • Espectres MS / HRMS
 • Espectres XRPD
 • Espectres ICP-OES / ICP-MS

 

Dades de composició:

 • XRF
 • GC - MS
 • LC-MS
 • GC-FID
 • HS-GC
 • LC-UV
 • LC-MS
 • LC-ELSD
 • LC-RID
 • IC-PAD
 • IC-MS
 • GPC / SEC
 • Analitzador d’aminoàcids

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...